Testy bezpieczeństwa aplikacji desktopowych

Bezpieczeństwo aplikacji desktopowych stało się kluczowym elementem dla każdej firmy korzystającej z oprogramowania zainstalowanego lokalnie na komputerach. Aplikacje desktopowe, choć nie są bezpośrednio dostępne przez Internet, również mogą być narażone na różnego rodzaju zagrożenia, takie jak złośliwe oprogramowanie, które może prowadzić do naruszeń danych, strat finansowych oraz utraty zaufania klientów. Dlatego też testy bezpieczeństwa aplikacji desktopowych są niezbędne, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi atakami i zagrożeniami. Przedstawiamy kompleksowy przegląd testów penetracyjnych aplikacji desktopowych, które mają na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Celem tych testów jest nie tylko wykrycie podatności, ale także zrozumienie, jak atakujący mógłby je wykorzystać oraz dostarczenie zaleceń dotyczących ich naprawy.

Opis usługi:

Oferujemy kompleksowe testy penetracyjne, które identyfikują i eliminują potencjalne luki w zabezpieczeniach. Te szczegółowe testy obejmują etap gromadzenia informacji i testy bezpieczeństwa, które badają integralność, poufność i dostępność danych, a także walidację danych wejściowych i wyjściowych, mechanizmy zarządzania sesjami, uwierzytelnianie, kontrolę dostępu, oraz przetwarzanie i przechowywanie danych. Metodyka testów opiera się na rekomendacjach OWASP.

Testy penetracyjne aplikacji desktopowych obejmą następujący zakres działań:

Etap 1 – Gromadzenie informacji

Uzyskanie dodatkowych informacji o aplikacji, Identyfikacja wersji wykorzystywanego oprogramowania, Przegląd bazy podatności w celu weryfikacji istnienia podatności dla zidentyfikowanych wersji oprogramowania/bibliotek, Przegląd funkcji oraz zabezpieczeń aplikacji, w tym m.in.: analiza metod uwierzytelniania użytkowników, identyfikacja metod walidacji danych wejściowych, Przegląd aplikacji w celu identyfikacji architektury i logiki aplikacji.

Etap 2 – Testy bezpieczeństwa

 • Analiza logiki aplikacji (analiza utraty integralności poufności i dostępności przetwarzanych danych, rozliczalności działań użytkowników),
 • Testowanie efektywności walidacji wprowadzanych danych i kodowania danych wyjściowych (m.in. próby ataków typu „Buffer Overflow”, próby wywołania poleceń systemowych, próby przepełnienia bufora pamięci),
 • Analiza mechanizmów zarządzania sesjami użytkowników,
 • Weryfikacja mechanizmów uwierzytelniających,
 • Analiza mechanizmów kontroli dostępu,
 • Weryfikacja mechanizmów przetwarzania i przechowywania danych, Analiza rozwiązań kryptograficznych,
 • Ataki typu odmowa usługi,
 • Analiza mechanizmów obsługi błędów,
 • Weryfikacja konfiguracji aplikacji oraz jej komunikacji z innymi usługami i aplikacjami.

Cechy i specyfikacja:

Metodyka testów bezpieczeństwa aplikacji desktopowych opiera się na rekomendacjach organizacji OWASP oraz na innych opracowaniach w tym zakresie, w szczególności:

 • OWASP Testing Guide v4,
 • OWASP Desktop Application Security Cheat Sheet,
 • OWASP ASVS.

Korzyści dla klienta:

Nasi klienci zyskują wiedzę, na temat odporności ich aplikacji na cyberzagrożenia, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa danych i systemów oraz minimalizację ryzyka naruszeń, strat finansowych i wizerunkowych.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa jest dedykowana dla firm i organizacji, które wykorzystują aplikacje desktopowe i chcą zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.

Przykłady zastosowań:

Usługa może być wykorzystana przez różnorodne branże, od finansów po produkcję, gdzie bezpieczeństwo aplikacji desktopowych jest priorytetem.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze usługi testów bezpieczeństwa aplikacji desktopowych mogą zabezpieczyć Twoje zasoby cyfrowe przed zaawansowanymi zagrożeniami.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym