Ćwiczenia symulacyjne TableTop

Koncepcja testów symulacyjnych, takich jak ćwiczenia TableTop, ma swoje korzenie w strategiach zarządzania ryzykiem i planowaniu awaryjnym. Początkowo były one stosowane w sektorach takich jak obronność, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne, aby przygotować personel na różne sytuacje awaryjne, takie jak katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne czy wojny.
W kontekście cyberbezpieczeństwa, koncepcja ta została zaadaptowana jako sposób na przygotowanie organizacji na potencjalne cyberzagrożenia. W miarę jak technologia stawała się coraz bardziej zintegrowana z codziennym funkcjonowaniem organizacji, a cyberprzestępczość stawała się coraz bardziej zaawansowana i powszechna, stało się jasne, że tradycyjne metody zarządzania ryzykiem nie są wystarczające.
Ćwiczenia TableTop w kontekście cyberbezpieczeństwa zaczęły zyskiwać na popularności na początku XXI wieku. Są one często stosowane jako część szerszego programu zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, który może obejmować również oceny ryzyka, audyty bezpieczeństwa, szkolenia z bezpieczeństwa i inne inicjatywy.
Głównym celem tych ćwiczeń jest zrozumienie, jak organizacja zareaguje na incydent cyberbezpieczeństwa, identyfikacja słabych punktów w procedurach reagowania na incydenty i doskonalenie tych procedur. Dzięki temu organizacje są lepiej przygotowane na rzeczywiste incydenty i mogą skuteczniej zarządzać ryzykiem cyberbezpieczeństwa.

Cechy i specyfikacja:

Ćwiczenia są przeprowadzane zdalnie dla maksymalnie 20 uczestników i 2 obserwatorów, angażując jednocześnie działy biznesowe i IT. Są one dostosowane do specyfiki i potrzeb klienta, z możliwością uwzględnienia różnych scenariuszy zagrożeń.

Opis usługi:

Nasza firma oferuje profesjonalne przeprowadzenie ćwiczenia symulacyjnego TableTop, które ma na celu przygotowanie Twojej organizacji do skutecznego reagowania na potencjalne cyberzagrożenia. Ćwiczenie jest zaprojektowane tak, aby symulować realistyczne scenariusze ataków, takie jak DDoS, malware i ataki na operatorów SWIFT, co pozwala uczestnikom na praktyczne zrozumienie i reagowanie na takie sytuacje.
Ćwiczenia zwykle są prowadzone jednocześnie dla działów biznesowych i IT, zazwyczaj z maksymalną liczbą 20 uczestników i 2 obserwatorów.

Ćwiczenia mogą być prowadzone zdalnie, co umożliwia uczestnikom udział bez względu na ich lokalizację. Dodatkowo, są one zaprojektowane tak, aby jednocześnie angażować działy biznesowe i IT, co sprzyja lepszej koordynacji i komunikacji między różnymi działami w sytuacjach kryzysowych.
Korzystanie z usługi przynosi wiele korzyści, takich jak podniesienie świadomości bezpieczeństwa, poprawa koordynacji i komunikacji, testowanie i doskonalenie planów reagowania na incydenty, a także dostosowanie do specyfiki i potrzeb klienta. Dzięki temu, organizacje są lepiej przygotowane do zarządzania cyberzagrożeniami i minimalizowania potencjalnych szkód.

Korzyści dla klienta:

  1. Podniesienie świadomości bezpieczeństwa: Ćwiczenie symulacyjne Table Top pomaga zwiększyć świadomość bezpieczeństwa wśród uczestników, pokazując im, jak mogą wyglądać rzeczywiste ataki i jak na nie reagować.
  2. Poprawa koordynacji i komunikacji: Ćwiczenie jest prowadzone jednocześnie dla działów biznesowych i IT, co sprzyja lepszej koordynacji i komunikacji między różnymi działami w sytuacjach kryzysowych.
  3. Testowanie i doskonalenie planów reagowania na incydenty: Ćwiczenie pozwala na praktyczne przetestowanie i doskonalenie istniejących planów reagowania na incydenty, co może przyczynić się do skrócenia czasu reakcji i minimalizacji szkód w przypadku rzeczywistego incydentu.
  4. Zdalne przeprowadzenie ćwiczenia: Dzięki zdalnemu przeprowadzeniu ćwiczenia, uczestnicy mogą brać udział bez względu na swoją lokalizację, co zwiększa dostępność i elastyczność usługi.
  5. Dostosowanie do potrzeb klienta: Scenariusz ćwiczenia jest dostosowany do specyfiki klienta, co pozwala na skoncentrowanie się na najbardziej istotnych dla niego zagrożeniach.

Nasza usługa symulacji TableTop to profesjonalne i kompleksowe rozwiązanie, które pomaga organizacjom przygotować się do różnorodnych cyberzagrożeń. Poprzez realistyczne symulacje ataków, uczestnicy zdobywają praktyczne doświadczenie i umiejętności niezbędne do skutecznego reagowania na potencjalne incydenty.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa jest dedykowana organizacjom, które chcą zwiększyć gotowość na cyberzagrożenia i skutecznie zarządzać ryzykiem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Przykłady zastosowań:

Ćwiczenia TableTop są szczególnie przydatne dla firm z sektorów narażonych na wysokie ryzyko cyberataków, w tym instytucji finansowych, korporacji technologicznych oraz agencji rządowych.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze ćwiczenia symulacyjne TableTop mogą wzmocnić gotowość Twojej organizacji na cyberzagrożenia i zminimalizować potencjalne szkody.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym