Zarządzanie Post-Incydentem

Zarządzanie post-incydentem bezpieczeństwa to zestaw działań i procedur podejmowanych po wykryciu naruszenia bezpieczeństwa w celu przywrócenia normalnej działalności, minimalizacji strat, wzmocnienia systemów oraz zapobiegania przyszłym incydentom.
Nasza usługa Zarządzanie Post-Incydentem skupia się na efektywnym odbudowywaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa cyfrowego po wystąpieniu naruszeń. Oferujemy kompleksowe podejście, które minimalizuje skutki incydentów bezpieczeństwa, przywraca normalną działalność i zapobiega przyszłym zagrożeniom.

Opis usługi:

Zarządzanie post-incydentem obejmuje etapy takie jak ocena i analiza incydentu, efektywna komunikacja z interesariuszami, przywracanie operacji, wzmocnienie bezpieczeństwa oraz analiza i nauka z doświadczeń. Nasza usługa gwarantuje, że każdy aspekt zarządzania kryzysowego jest profesjonalnie realizowany, od identyfikacji zakresu naruszenia po wdrożenie lepszych rozwiązań bezpieczeństwa.

Główne etapy zarządzania post-incydentem:

 • Ocena i analiza incydentu:
  • Identyfikacja zakresu naruszenia.
  • Określenie, jakie dane zostały skompromitowane.
  • Analiza, jak doszło do naruszenia i jakie były jego przyczyny.
 • Komunikacja:
  • Informowanie odpowiednich osób i organów o incydencie, zgodnie z przepisami prawnymi i wewnętrznymi procedurami.
  • Komunikacja z mediami i klientami w celu informowania o sytuacji i podejmowanych działaniach.
 • Przywracanie operacji:
  • Usuwanie zagrożeń i zabezpieczanie systemów.
  • Przywracanie utraconych danych z kopii zapasowych.
  • Wdrażanie tymczasowych rozwiązań, jeśli stałe rozwiązanie wymaga więcej czasu.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa:
  • Aktualizacja i wzmocnienie systemów.
  • Szkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa.
  • Wprowadzenie dodatkowych narzędzi i rozwiązań zabezpieczających.
 • Analiza i nauka:
  • Przeprowadzenie szczegółowej analizy incydentu w celu zrozumienia jego przyczyn i skutków.
  • Opracowanie rekomendacji w celu uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości.
  • Aktualizacja planów reagowania na incydenty i procedur bezpieczeństwa.

Korzyści dla klienta:

 • Minimalizacja strat: Szybkie i skuteczne reagowanie na incydenty może znacznie zmniejszyć straty finansowe i reputacyjne.
 • Zapobieganie przyszłym incydentom: Analiza przyczyn incydentu i wzmocnienie systemów zapobiega powtarzaniu się podobnych sytuacji.
 • Zbudowanie zaufania: Transparentna komunikacja i profesjonalne podejście do zarządzania kryzysowego budują zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Cechy i specyfikacja:

Obejmuje ocenę incydentu, komunikację kryzysową, przywracanie operacji, wzmocnienie bezpieczeństwa i analizę post-incydentalną.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa jest skierowana do organizacji wszelkich rozmiarów, które potrzebują skutecznego planu reagowania na incydenty bezpieczeństwa cyfrowego.

Przykłady zastosowań:

Zastosowanie w różnych scenariuszach, od ataków ransomware po naruszenia danych wrażliwych.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze usługi Zarządzania Post-Incydentem mogą zabezpieczyć Twoją organizację przed długoterminowymi skutkami incydentów bezpieczeństwa oraz jak możemy wspólnie pracować na rzecz zwiększenia odporności na cyberzagrożenia.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym