Zarządzanie Chmurą zgodnie z wytycznymi KNF

Usługa „Zarządzanie Chmurą zgodnie z wytycznymi KNF” została stworzona z myślą o organizacjach działających w sektorze finansowym, które korzystają z chmur obliczeniowych lub planują wdrożenie takich rozwiązań. Jej głównym celem jest zapewnienie przeglądu i doradzctwa w zakresie pełnej zgodności z komunikatem dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) – “Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej”.

Opis usługi:

  • Analiza obecnej infrastruktury chmurowej: Przegląd i ocena obecnych praktyk korzystania z chmur obliczeniowych w organizacji pod kątem zgodności z wytycznymi KNF.
  • Wdrożenie procedur i zabezpieczeń: Opracowanie i wdrożenie procedur, które zapewnią zgodność z rekomendacjami KNF, w tym zabezpieczenia danych, zarządzanie dostępem i monitorowanie aktywności w chmurze.
  • Szkolenia dla personelu: Organizacja szkoleń dla pracowników na temat bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z chmur obliczeniowych, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego.
  • Wsparcie w zakresie audytu i kontroli: Pomoc w przygotowaniu do ewentualnych kontroli ze strony UKNF oraz wewnętrznych audytów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności działania w chmurze.
  • Konsultacje i aktualizacje: Regularne konsultacje dotyczące zmian w przepisach i rekomendacjach KNF, aby organizacja była zawsze na bieżąco z obowiązującymi standardami.

Korzyści dla klienta:

Dzięki naszej usłudze organizacje mogą skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że ich infrastruktura chmurowa jest bezpieczna, zgodna z przepisami i gotowa na przyszłe wyzwania. Nasz zespół ekspertów zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu, od analizy początkowej po bieżące konsultacje i aktualizacje.

Cechy i specyfikacja:

  • Indywidualne podejście do analizy i oceny zgodności z wytycznymi KNF.
  • Szkolenia dostosowane do specyfiki sektora finansowego.
  • Proaktywne zarządzanie zmianami w przepisach i rekomendacjach KNF.
  • Kompleksowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa danych i zarządzania dostępem w chmurze.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych oraz innych podmiotów sektora finansowego, które wykorzystują lub planują wdrożyć chmurę obliczeniową.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak możemy pomóc w zapewnieniu zgodności Państwa infrastruktury chmurowej z wytycznymi KNF oraz wzmocnić jej bezpieczeństwo i efektywność.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym