IBM cyberodporność

W dynamicznie zmieniającym się świecie cybertechnologii, kluczowym aspektem działalności każdej organizacji jest zapewnienie skutecznej ochrony przed rosnącą liczbą zagrożeń. Cyberodporność, rozumiana jako zdolność do zapobiegania, wykrywania, reagowania i regenerowania w wyniku incydentów cybernetycznych, staje się fundamentem bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstw. IBM oferuje szereg rozwiązań wspierających cyberodporność, w tym IBM FlashSystem, IBM QRadar EDR oraz IBM Security Randori Recon.

Kluczowe komponenty cyberodporności

IBM FlashSystem

Zapewnienie ciągłości biznesowej: FlashSystem oferuje szybkie i niezawodne mechanizmy odzyskiwania danych, które są kluczowe dla minimalizowania skutków incydentów cybernetycznych. Gwarancja Cyber Recovery: IBM zapewnia możliwość szybkiego odzyskania danych, co stanowi istotny element w utrzymaniu ciągłości operacyjnej i ograniczaniu skutków ataków.

IBM QRadar EDR

Wykrywanie i reagowanie: IBM QRadar EDR to rozwiązanie do wykrywania i reagowania na zagrożenia na endpointach, które umożliwia szybką identyfikację i neutralizację ataków, zanim wyrządzą one szkody. Analiza behawioralna: Wykorzystując zaawansowane algorytmy, QRadar EDR analizuje zachowania użytkowników i aplikacji w poszukiwaniu oznak potencjalnych zagrożeń.

IBM Security Randori Recon

Monitorowanie powierzchni ataku: Randori Recon dostarcza szczegółowych informacji o zewnętrznej powierzchni ataku organizacji, pomagając w identyfikacji i zabezpieczeniu potencjalnych słabych punktów. Proaktywne zarządzanie ryzykiem: Dzięki ciągłemu monitorowaniu, organizacje mogą szybko reagować na zmiany w środowisku zagrożeń, dostosowując swoje strategie ochrony.

Znaczenie cyberodporności

Synergia narzędzi IBM

Kompleksowa ochrona: Połączenie możliwości oferowanych przez IBM FlashSystem, QRadar EDR oraz Randori Recon umożliwia budowanie wielowarstwowej obrony przed cyberzagrożeniami, zwiększając cyberodporność organizacji. Zarządzanie incydentami: Szybka identyfikacja i reakcja na incydenty, z możliwością odzyskiwania danych, stanowią klucz do skutecznego ograniczania szkód i utrzymania zaufania interesariuszy.

W obliczu stale ewoluujących zagrożeń cybernetycznych, cyberodporność jest niezbędna do ochrony kluczowych aktywów i zapewnienia ciągłości działania. Wykorzystanie zaawansowanych technologii IBM, takich jak FlashSystem dla odzyskiwania danych, QRadar EDR do monitorowania endpointów oraz Randori Recon dla analizy powierzchni ataku, pozwala na stworzenie zintegrowanego podejścia do zarządzania cyberbezpieczeństwem, które jest niezbędne dla każdej nowoczesnej organizacji.

Pobierz e-booka!

IBM Security

IBM Security

IBM Security Randori Recon

IBM Security Randori Recon to zaawansowane narzędzie do zarządzania przestrzenią ataku, które pomaga organizacjom w monitorowaniu i zarządzaniu ekspansją ich cyfrowej obecności, szczególnie w obliczu rosnącej złożoności środowisk chmurowych i pracy zdalnej.

IBM Security

IBM Security QRadar EDR

IBM Security QRadar EDR to innowacyjne rozwiązanie z zakresu EDR, które odgrywa kluczową rolę w ochronie urządzeń końcowych przed rosnącą liczbą cyberzagrożeń, w tym atakami ransomware i lukami zero-day.

Niezaprzeczalna migawka – Zwiększanie odporności cybernetycznej z IBM FlashSystem

Gwarancja Cyber Recovery

IBM FlashSystem oferuje nowatorskie rozwiązanie, zapewniające nie tylko wydajność i innowacyjność, ale również niezrównaną cyberbezpieczeństwo. Odkryj, jak gwarancja Cyber Recovery może stać się fundamentem odporności Twojej firmy na cyberzagrożenia.

Profesjonalna ochrona na każdym kroku

Decydując się na IBM FlashSystem, zyskujesz nie tylko zaawansowaną technologię, ale również spokój umysłu. Producent gwarantuje odzyskanie danych z niezmienialnej kopii w czasie do 60 sekund. To więcej niż obietnica – to zobowiązanie, które minimalizuje ryzyko przestojów i związanych z nimi strat.

Partnerska współpraca

Zaplanuj z nami spotkanie, by dowiedzieć się, jak specyficzne dla Twojego biznesu może być wdrożenie systemu FlashSystem. To nie tylko technologia, ale strategia na przyszłość.

Dlaczego warto przeprowadzić ocenę odporności cybernetycznej?

Zapobiegaj, zamiast leczyć

Dzięki naszej bezpłatnej ocenie odporności, zyskasz jasny obraz potencjalnych zagrożeń i zaleceń, jak im przeciwdziałać. To inwestycja w przyszłość, minimalizująca ryzyko kosztownych incydentów.

Innowacyjne wykrywanie zagrożeń z użyciem AI

Wykorzystanie uczenia maszynowego do monitorowania wzorców danych pozwala na identyfikację i reakcję na zagrożenia zanim te przekształcą się w incydenty. IBM FlashSystem działa jako proaktywny strażnik Twoich danych.

Autonomiczna ochrona

Dzięki autonomicznym reakcjom, takim jak alertowanie czy aktywacja procedur ITSM, Twój zespół IT może skoncentrować się na innych zadaniach, wiedząc, że IBM FlashSystem czuwa nad bezpieczeństwem danych.

Niezachwiana odporność w obliczu zagrożeń

IBM FlashSystem

IBM FlashSystem oferuje nowatorskie rozwiązanie, zapewniające nie tylko wydajność i innowacyjność, ale również niezrównaną cyberbezpieczeństwo. Odkryj, jak gwarancja Cyber Recovery może stać się fundamentem odporności Twojej firmy na cyberzagrożenia.

IBM FlashSystem nie tylko chroni Twoje dane, ale również dostarcza spójne i przemyślane wsparcie w budowaniu strategii cyberbezpieczeństwa. Wybierając nasze rozwiązania, inwestujesz w przyszłość swojej organizacji, zapewniając jej solidne fundamenty w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii.

Cyber bunkier

IBM Safeguarded Copy

IBM Safeguarded Copy to zaawansowane narzędzie anty-ransomware zaprojektowane dla macierzy pamięci masowej typu all-flash z linii FlashSystem. Rozwiązanie to skutecznie chroni dane przed atakami ransomware poprzez automatyczne tworzenie i zabezpieczanie kopii zapasowych.

Cyber bunkier

IBM Flash Copy

Ta funkcja zapewnia elastyczność i efektywność w zarządzaniu danymi, będąc kluczowym elementem w strategii odzyskiwania danych oraz w środowiskach programistycznych i testowych.

Cyber bunkier

IBM Global Mirror

Technologia zapewniająca asynchroniczne lustrzane odbicie dysków I/O na poziomie podsystemów pomiędzy dwoma jednostkami przechowywania danych. Oferuje lepszą wydajność na nieograniczonych dystansach, umożliwiając serwisowi docelowemu bycie kilka sekund za serwisem.

Cyber bunkier

IBM Storage Sentinel

Oprogramowanie dedykowane dla określonych zadań, które wykrywa, diagnozuje i identyfikuje źródła ataków ransomware oraz zapewnia zautomatyzowaną orkiestrację odzyskiwania dla systemów Oracle, SAP HANA i Epic.