Analiza Architektury Bezpieczeństwa OT

Nasza usługa „Analiza Architektury Bezpieczeństwa OT” skupia się na identyfikacji i analizie ryzyka dla procesów technologicznych w środowisku Operational Technology (OT), zapewniając szczegółową weryfikację i optymalizację zabezpieczeń infrastrukturalnych.

Opis usługi:

Usługa obejmuje analizę struktury organizacyjnej dla bezpieczeństwa OT, weryfikację procesów wspierających bezpieczeństwo OT (takich jak zarządzanie ryzykiem, kontrola dostępu, zarządzanie incydentami, zarządzanie zmianą i konfiguracją, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, zarządzanie podatnościami systemów OT i plany ciągłości działania). Realizujemy również etapowe testy penetracyjne infrastruktury IT/OT, obejmujące gromadzenie danych, identyfikację podatności, analizę podatności i kontrolowane próby wykorzystania podatności.

Analiza architektury bezpieczeństwa środowiska OT, realizowana z perspektywy identyfikacji i analizy ryzyka dla procesów technologicznych.
W ramach prac przeprowadzana jest weryfikacja adekwatności oraz kompletności wdrożonych zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej. W tym celu powinny zostać przeprowadzone jako minimum następujące działania:

 • Analiza obecnej struktury organizacyjnej dla obszaru bezpieczeństwa OT,
 • Weryfikacja obecnych procesów wspierających bezpieczeństwo środowiska OT, w tym:
  • Zarządzanie Ryzykiem,
  • Kontrola dostępu do systemów OT,
  • Zarządzanie incydentami,
  • Zarządzanie Zmianą i Konfiguracją,
  • Ochronę przed złośliwym oprogramowaniem,
  • Zarządzanie podatnościami systemów OT,
  • Plany Ciągłości Działania.

Testy penetracyjne infrastruktury informatycznej IT/OT są realizowane w następujących etapach:

Etap 1 – Gromadzenie danych

 • Próby zgromadzenia jak największej ilości dostępnych informacji na temat infrastruktury informatycznej,
 • Identyfikacja zakresu adresów IP,
 • Identyfikacja udostępnionych usług poprzez skanowanie portów TCP/UDP wraz z próbą uzyskania informacji o zainstalowanych wersjach oprogramowania wykorzystując techniki fingerprinting oraz banner grabbing.

Etap 2 – Identyfikacja podatności

 • Skanowanie podatności z wykorzystaniem automatycznych narzędzi,
 • Nasłuchiwanie i Analiza ruchu sieciowego podczas skanowania,
 • Manualna identyfikacja podatności w oparciu o zgromadzone informacje o wersjach zainstalowanego na badanych urządzeniach oprogramowania w publicznych bazach (np. Bugtraq, CERT, OSVDB).

Etap 3 – Analiza podatności

 • Analiza mająca na celu weryfikację i eliminację potencjalnych fałszywych alarmów (false positives) oraz identyfikację krytycznych podatności, o których na bieżąco będziemy informowali Państwa pracowników,
 • Próba odnalezienia kodu oprogramowania wykorzystującego daną podatność – tzw. exploit.

Etap 4 – Próby wykorzystania podatności

 • Kontrolowane próby wykorzystania stwierdzonych podatności (aby zminimalizować ryzyko niedostępności systemów informatycznych, o wszystkich naszych próbach będą informowani Państwa pracownicy).

Cechy i specyfikacja:

Testy penetracyjne realizowane są w oparciu o globalną metodykę zgodną z opracowaniami OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) oraz najlepszymi praktykami w obszarze testów penetracyjnych.
Testy penetracyjne infrastruktury OT prowadzone są z wykorzystaniem automatycznych narzędzi służących do weryfikacji poziomu bezpieczeństwa infrastruktury oraz przy wykorzystaniu technik manualnych.

Korzyści dla klienta:

Klienci zyskują szczegółowe zrozumienie i optymalizację swoich systemów OT, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Cechy i specyfikacja:

Usługa jest realizowana zgodnie z globalnymi standardami metodyki OSSTMM, łącząc automatyczne narzędzia z technikami manualnymi dla kompleksowej analizy bezpieczeństwa.

Dla kogo jest przeznaczona:

Idealna dla firm wykorzystujących technologie operacyjne, potrzebujących zaawansowanego audytu i optymalizacji swoich systemów bezpieczeństwa.

Przykłady zastosowań:

Usługa jest użyteczna w różnych branżach, szczególnie tam, gdzie bezpieczeństwo OT ma kluczowe znaczenie, takich jak produkcja, energetyka czy infrastruktura krytyczna.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasza usługa „Analiza Architektury Bezpieczeństwa OT” może zabezpieczyć i optymalizować Twoją infrastrukturę technologiczną.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym