Analiza architektury bezpieczeństwa OT

Analiza architektury bezpieczeństwa środowiska OT realizowana z perspektywy identyfikacji i analizy ryzyka dla procesów technologicznych.

W ramach prac przeprowadzana jest weryfikacja adekwatności oraz kompletności wdrożonych zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej. W tym celu powinny zostać przeprowadzone jako minimum następujące działania:

 • Analiza obecnej struktury organizacyjnej dla obszaru bezpieczeństwa OT.
 • Weryfikacja obecnych procesów wspierających bezpieczeństwo
  środowiska OT, w tym:
  • Zarządzanie Ryzykiem,
  • Kontrola dostępu do systemów OT,
  • Zarządzanie incydentami,
  • Zarządzanie Zmianą i Konfiguracją,
  • Ochronę przed złośliwym oprogramowaniem,
  • Zarządzanie podatnościami systemów OT,
  • Plany Ciągłości Działania,

Testy penetracyjne infrastruktury OT podobnie jak przy zwykłych pentestach ale warto dopisać do pentestów i analizy OT

Testy penetracyjne infrastruktury informatycznej IT/OT są realizowane w następujących krokach:

Krok 1 – Gromadzenie danych

 • Próby zgromadzenia jak największej ilości dostępnych informacji na temat infrastruktury informatycznej
 • Identyfikacja zakresu adresów IP
 • Identyfikacja udostępnionych usług poprzez skanowanie portów TCP/UDP wraz z próbą uzyskania informacji o zainstalowanych wersjach oprogramowania wykorzystując techniki fingerprinting oraz banner grabbing

Krok 2 – Identyfikacja podatności

 • Skanowanie podatności z wykorzystaniem automatycznych narzędzi
 • Nasłuchiwanie i Analiza ruchu sieciowego podczas skanowania
 • Manualna identyfikacja podatności w oparciu o zgromadzone informacje o wersjach zainstalowanego na badanych urządzeniach oprogramowania w publicznych bazach (np. Bugtraq, CERT, OSVDB),

Krok 3 – Analiza podatności

 • Analiza mająca na celu weryfikację
  i eliminację potencjalnych fałszywych alarmów (false positives) oraz identyfikację krytycznych podatności, o których na bieżąco będziemy informowali Państwa pracowników
 • Próba odnalezienia kodu oprogramowania wykorzystującego daną podatność – tzw. exploit

Krok 4 – Próby wykorzystania podatności

 • Kontrolowane próby wykorzystania stwierdzonych podatności (aby zminimalizować ryzyko niedostępności systemów informatycznych, o wszystkich naszych próbach będą informowani Państwa pracownicy)

Testy penetracyjne realizowane są w oparciu o globalną metodykę zgodną z opracowaniami OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) oraz najlepszymi praktykami w obszarze testów penetracyjnych

 • Testy penetracyjne infrastruktury OT prowadzone są z wykorzystaniem automatycznych narzędzi służących do weryfikacji poziomu bezpieczeństwa infrastruktury oraz przy wykorzystaniu technik manualnych