Przegląd Podatności Kodu Źródłowego

Jednym ze sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji jest przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa kodu źródłowego. Istnieją różne metody analizy, ale dwie z najbardziej popularnych to DAST (Dynamic Application Security Testing) i SAST (Static Application Security Testing). Chociaż obie te metody mają na celu identyfikację podatności w aplikacjach, różnią się one podejściem i zakresem działania.

Porównanie DAST i SAST

 1. Definicja:
  • DAST: Jest to technika testowania, która analizuje aplikację w czasie jej działania, skupiając się na identyfikacji podatności, które mogą być wykorzystane w rzeczywistych atakach.
  • SAST: Jest to proces analizy kodu źródłowego, bajtkodu lub binarnego kodu aplikacji w celu identyfikacji podatności bez uruchamiania programu.
 2. Czas przeprowadzenia:
  • DAST: Przeprowadzane w czasie działania aplikacji.
  • SAST: Przeprowadzane w fazie tworzenia kodu, przed uruchomieniem aplikacji.
 3. Zakres:
  • DAST: Skupia się na środowisku uruchomieniowym aplikacji, identyfikując podatności, które mogą być wykorzystane przez atakującego.
  • SAST: Analizuje kod źródłowy, bajtkod lub binarny kod w poszukiwaniu podatności.
 4. Korzyści:
  • DAST: Może identyfikować podatności, które są trudne do wykrycia w analizie statycznej, takie jak problemy z konfiguracją czy błędy w czasie działania.
  • SAST: Może wykryć podatności na wczesnym etapie procesu tworzenia oprogramowania, co pozwala na ich szybkie usunięcie.
 5. Wady:
  • DAST: Może nie wykryć pewnych podatności, które są widoczne tylko w kodzie źródłowym.
  • SAST: Może generować fałszywe alarmy i wymaga dogłębnej analizy wyników przez specjalistów.

Podsumowując, zarówno DAST, jak i SAST mają swoje miejsce w procesie zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki projektu, dostępnych zasobów oraz poziomu ryzyka związanego z aplikacją. W wielu przypadkach zaleca się stosowanie obu metod równocześnie, aby zapewnić kompleksową ochronę.
Analiza kodu źródłowego aplikacji jest realizowana w oparciu o najlepsze praktyki w obszarze bezpiecznego wytwarzania oprogramowania oraz zalecenia organizacji OWASP (standard ASVS oraz MASVS).
Analiza kodu źródłowego może być wspierana przez wyniki przeprowadzonych testów penetracyjnych.

Opis usługi:

W ramach naszych prac zrealizujemy statyczną analizę kodu źródłowego, która będzie dotyczyła najistotniejszych funkcjonalności z punktu widzenia bezpieczeństwa, m.in.:

 • Obsługa wejścia i wyjścia z aplikacji,
 • Walidacja danych,
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja,
 • Mechanizmy kryptograficzne,
 • Zarządzanie pamięcią,
 • Obsługa błędów,
 • Odwołania do systemu operacyjnego,
 • Logowanie.

Zgodnie z metodyką nasze przeglądy kodu są wykonywane w następujących etapach:

 • Przeprowadzenie wywiadu z architektami aplikacji lub wiodącymi programistami w celu uzyskania informacji o jej funkcjach biznesowych oraz o jej strukturze wewnętrznej,
 • Oczyszczenie kodu źródłowego z kodów testowych oraz nieużywanych fragmentów kodu, a także oznaczenie kodów bibliotek zewnętrznych,
 • Przeprowadzenie statycznej analizy kodu z użyciem narzędzi automatycznych w celu zidentyfikowania podatności wykrywanych tymi narzędziami,
 • Manualna weryfikacja wyników uzyskanych z narzędzi automatycznych,
 • Uzupełnienie analizy za pomocą manualnych kontroli na podstawie list kontrolnych opisujących różne typy podatności adekwatne dla stosowanego języka programowania,
 • Przedyskutowanie wyników prac z architektami aplikacji lub wiodącymi programistami w celu określenie poziomu ryzyka podatności i podejścia zespołu programistycznego,
 • Przygotowanie raportu zawierającego listę zidentyfikowanych podatności wraz z rekomendacjami ich usunięcia.

Korzyści dla klienta:

Klienci otrzymują szczegółowy wgląd w bezpieczeństwo ich aplikacji, mogąc wczesno wykryć i wyeliminować podatności. Oferujemy kompleksową ochronę, minimalizując ryzyko ataków cybernetycznych i poprawiając ogólną bezpieczeństwo oprogramowania.

Cechy i specyfikacja:

Nasza usługa wyróżnia się dogłębnym podejściem do analizy, manualną weryfikacją wyników oraz dostosowaniem do specyficznych potrzeb klienta.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do organizacji IT i deweloperów aplikacji, którzy chcą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa swoich produktów.

Przykłady zastosowań:

Przegląd kodu może być stosowany w różnych branżach, od finansów po technologię, w celu zabezpieczenia aplikacji przed zagrożeniami.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasz Przegląd Podatności Kodu Źródłowego może wzmocnić bezpieczeństwo Twojej aplikacji i zminimalizować ryzyko cyberzagrożeń.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym