Zarządzanie Podatnościami IT 

W obecnych czasach, gdy technologia IT jest nieodłącznym elementem funkcjonowania większości organizacji, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. Skanowanie podatności IT to proces, który pozwala na identyfikację, klasyfikację i priorytetyzację luk w zabezpieczeniach systemów informatycznych. Dzięki temu organizacje mogą lepiej zrozumieć ryzyko związane z ich infrastrukturą IT i podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swoich aktywów przed potencjalnymi zagrożeniami.
Zarządzanie Podatnościami IT jest kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego infrastruktury informatycznej. To proces umożliwiający organizacjom identyfikację, klasyfikację i priorytetyzację luk w zabezpieczeniach, co jest niezbędne do zrozumienia ryzyka i ochrony ich aktywów cyfrowych.

Opis usługi:

Przedstawiamy szczegółowy opis procesu zarządzania podatnościami IT, który składa się z czterech głównych etapów: gromadzenie danych, identyfikacja podatności, analiza podatności oraz próby wykorzystania podatności. Każdy z tych etapów jest niezbędny, aby zapewnić kompleksową ocenę bezpieczeństwa infrastruktury IT i dostarczyć klientowi pełny obraz potencjalnych zagrożeń. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem, który stanowi przewodnik po kluczowych aspektach skanowania podatności IT.

Testy podatności są realizowane na podstawie opracowań OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) NIST 800-42, Guideline on Network Security Testing Information System Security Assessment Framework (ISSAF), oraz najlepszymi praktykami w obszarze testów podatności.
Skanowanie podatności IT realizowane są w następujących etapach:

Etap 1 – Gromadzenie danych

 • Próby zgromadzenia jak największej ilości dostępnych publicznie informacji na temat infrastruktury informatycznej,
 • Identyfikacja udostępnionych usług poprzez skanowanie portów TCP/UDP wraz z próbą uzyskania informacji o zainstalowanych wersjach oprogramowania wykorzystując techniki fingerprinting oraz banner grabbing.

Etap 2 – Identyfikacja podatności

 • Skanowanie podatności z wykorzystaniem automatycznych narzędzi,
 • Manualna identyfikacja podatności w oparciu o zgromadzone informacje o wersjach zainstalowanego na badanych urządzeniach oprogramowania w publicznych bazach (np. Bugtraq, CERT, OSVDB).

Etap 3 – Analiza podatności

 • Analiza mająca na celu weryfikację i eliminację potencjalnych fałszywych alarmów (false positives) oraz identyfikację krytycznych podatności,
 • Próba odnalezienia kodu oprogramowania wykorzystującego daną podatność – tzw. exploit.

Etap 4 – Próby wykorzystania podatności

 • Kontrolowane próby wykorzystania stwierdzonych podatności i próby wykorzystania kodu exploit.

Korzyści dla klienta:

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa: Regularne identyfikowanie i łatanie podatności minimalizuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.
 • Zgodność z regulacjami: Wiele branż ma określone standardy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa, które wymagają regularnego zarządzania podatnościami.
 • Ochrona wizerunku firmy: Zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa chroni reputację firmy i buduje zaufanie wśród klientów i partnerów.
 • Oszczędność kosztów: Zapobieganie incydentom bezpieczeństwa jest znacznie tańsze niż reagowanie na nie po fakcie.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa jest idealna dla firm i organizacji, które potrzebują solidnego zarządzania podatnościami w celu ochrony swojej infrastruktury IT przed potencjalnymi zagrożeniami.

Przykłady zastosowań:

Zarządzanie Podatnościami IT jest stosowane w różnych branżach i sektorach, aby efektywnie chronić dane i systemy przed cyberzagrożeniami.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze rozwiązanie w zakresie Zarządzania Podatnościami IT może zabezpieczyć Twoją infrastrukturę przed zagrożeniami cyfrowymi i zwiększyć ogólną odporność Twojej organizacji na cyberatak.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym