Analiza Architektury Bezpieczeństwa IT

Analiza architektury bezpieczeństwa systemów i środowiska teleinformatycznego realizowana jest z perspektywy ryzyk naruszenia integralności, poufności i dostępności danych przetwarzanych, przechowywanych w przedsiębiorstwie.
W trakcie analizy brane są pod uwagę ryzyka i ich prawdopodobieństwa w krytycznych miejscach działania organizacji.

Opis usługi:

Podczas analizy weryfikowana jest prawidłowość i kompletność wdrożonych zabezpieczeń krytycznych miejsc infrastruktury informatycznej. W tym celu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Analiza dokumentacji usług i aplikacji oraz urządzeń bezpieczeństwa IT,
  • Identyfikacja wersji oprogramowania oraz urządzeń bezpieczeństwa IT,
  • Analiza lokalizacji i działania zabezpieczeń w sieci teleinformatycznej,
  • Przegląd poszczególnych komponentów infrastruktury bezpieczeństwa IT,
  • Analiza skuteczności działania i wykorzystania procesów bezpieczeństwa,
  • Porównanie istniejących procesów bezpieczeństwa z dobrymi praktykami
    i standardami.

Korzyści dla klienta:

Klienci korzystający z naszej usługi zyskują dokładną diagnozę bezpieczeństwa swojej infrastruktury IT, co pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie zgodności z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa ta jest przeznaczona dla organizacji wszystkich wielkości, które chcą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa swoich danych i systemów informatycznych.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasza usługa Analizy Architektury Bezpieczeństwa IT może pomóc w zabezpieczeniu Twojej infrastruktury i danych przed współczesnymi zagrożeniami cyfrowymi.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym