Modelowanie Zagrożeń

Modelowanie zagrożeń stało się nieodzownym elementem strategii bezpieczeństwa każdej nowoczesnej organizacji. Pozwala ono na głęboką analizę potencjalnych zagrożeń, identyfikując i oceniając je zanim zostaną wykorzystane przez potencjalnych atakujących.
Proaktywne podejście do identyfikacji zagrożeń umożliwia organizacjom nie tylko reagowanie, ale przede wszystkim przewidywanie i minimalizowanie ryzyka. W środowisku, gdzie ataki cybernetyczne ewoluują i adaptują się w nieprzewidywalny sposób, modelowanie zagrożeń jest kluczem do utrzymania przewagi nad potencjalnymi zagrożeniami.
W skrócie, modelowanie zagrożeń to nie tylko narzędzie do oceny ryzyka, ale przede wszystkim fundament skutecznej strategii obronnej w dynamicznym świecie cyberbezpieczeństwa.
Podczas prac wykonywane są działania zmierzające do zidentyfikowania i prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zagrożeń we możliwie wszystkich krytycznych procesach biznesowych przedsiębiorstwa.

Opis usługi:

W zakresie prac, zostaną wykonane następujące działania:

Etap 1 – Ankiety i spotkania z pracownikami krytycznych procesów biznesowych, którego celem jest określenie

 • Krytycznych procesów biznesowych i/lub informatycznych wspieranych przez systemy/aplikacje,
 • Infrastruktury sprzętowo-programowej procesu,
 • Funkcjonalności, działania i zależności od innych procesów, których poziom bezpieczeństwa jest szczególnie krytyczny dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Etap 2 – Identyfikacja i analiza scenariuszy ataków

 • Identyfikacja zagrożeń, mogących negatywnie wpłynąć na procesy biznesowe i/lub informatyczne organizacji,
 • Określenie scenariuszy ataków, w oparciu o wyniki modelowania zagrożeń, które zostaną przeprowadzone w ramach zaplanowanych prac.

Wykonane zadania podczas prac opierają się na międzynarodowych standardach bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami OWASP/Microsoft/STRIDE/CVSS.
Dlaczego modelowanie zagrożeń jest kluczowe w dzisiejszym świecie cyfrowym?
W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie cyfrowym, przedsiębiorstwa stają w obliczu nieustannie ewoluujących zagrożeń. Ataki na systemy informatyczne stały się niestety powszechne, a ich skutki mogą być katastrofalne zarówno pod względem finansowym, jak i reputacyjnym.

Statystyki dotyczące ataków

 • Ponad 60% małych przedsiębiorstw, które doświadczyły poważnego naruszenia bezpieczeństwa, kończy swoją działalność w ciągu 6 miesięcy od incydentu.
 • Koszty związane z naruszeniami danych wzrosły o 12% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając średnio 3,9 miliona dolarów za incydent.
 • Ataki typu ransomware wzrosły o 300% w ciągu ostatniego roku, a przeciętne żądanie okupu wynosi teraz ponad 100 000 dolarów.

Jak modelowanie zagrożeń może pomóc?
Modelowanie zagrożeń pozwala organizacjom na głębokie zrozumienie potencjalnych słabych punktów w ich systemach i procesach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą:

 • Proaktywnie identyfikować i łatać luki w bezpieczeństwie zanim staną się one celem dla atakujących.
 • Lepiej zrozumieć i ocenić ryzyko związane z różnymi rodzajami zagrożeń, co pozwala na skierowanie zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.
 • Budować bardziej odporne systemy i aplikacje, które są mniej podatne na ataki.
 • Zwiększyć zaufanie klientów i partnerów biznesowych, wiedząc, że ich dane są chronione w najlepszy możliwy sposób.

W obliczu tych statystyk i korzyści płynących z modelowania zagrożeń, staje się jasne, że jest to nie tylko zalecane, ale wręcz niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa pragnącego chronić się w dzisiejszym skomplikowanym krajobrazie cyberbezpieczeństwa.

Korzyści dla klienta:

Zapewnienie organizacjom zrozumienia i łatania luk w bezpieczeństwie, oceny ryzyka, budowy odpornych systemów i aplikacji, co zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa jest skierowana do przedsiębiorstw, które chcą chronić swoje systemy informatyczne w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń cybernetycznych.

Przykłady zastosowań:

Idealna dla firm stawiających czoła rosnącym wyzwaniom cyberbezpieczeństwa i pragnących zbudować solidne, odporne na ataki struktury IT.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze usługi modelowania zagrożeń mogą wzmacniać cyberbezpieczeństwo Twojej organizacji w dzisiejszym skomplikowanym krajobrazie cyfrowym.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym