Audyt Bezpieczeństwa ISA

Zapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa swoim systemom przemysłowym z audytem bezpieczeństwa ISA oferowanym przez nFlo. Nasz audyt skupia się na dogłębnej analizie i ocenie systemów sterowania i automatyzacji, identyfikując potencjalne luki w zabezpieczeniach oraz proponując skuteczne rozwiązania. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, możesz być pewien, że Twoje systemy są chronione przed najnowszymi zagrożeniami i spełniają aktualne standardy bezpieczeństwa. Wybierz nFlo dla kompleksowej ochrony.

Testy Socjotechniczne Vishing

Vishing, pochodzące od słów "Voice" i "Phishing", to technika socjotechniczna polegająca na wykorzystaniu rozmów telefonicznych w celu uzyskania poufnych informacji lub nakłonienia ofiary do wykonania określonych działań, które mogą narazić ją na ryzyko. Testy socjotechniczne przez telefon mają na celu ocenę podatności pracowników organizacji na tego typu ataki. 

Konsultacje AWS

Konsultacje AWS to specjalistyczna usługa doradcza, dedykowana organizacjom korzystającym lub planującym korzystanie z usług Amazon Web Services. Nasz zespół ekspertów oferuje wszechstronne wsparcie, od strategicznego doradztwa po szczegółowe rekomendacje dotyczące wyboru, zarządzania i optymalizacji usług AWS.

Testy bezpieczeństwa aplikacji desktopowych

Bezpieczeństwo aplikacji desktopowych stało się kluczowym elementem dla każdej firmy korzystającej z oprogramowania zainstalowanego lokalnie na komputerach. Aplikacje desktopowe, choć nie są bezpośrednio dostępne przez Internet, również mogą być narażone na różnego rodzaju zagrożenia, takie jak złośliwe oprogramowanie, które może prowadzić do naruszeń danych, strat finansowych oraz utraty zaufania klientów. Dlatego też testy bezpieczeństwa aplikacji desktopowych są niezbędne, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi atakami i zagrożeniami. Przedstawiamy kompleksowy przegląd testów penetracyjnych aplikacji desktopowych, które mają na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Celem tych testów jest nie tylko wykrycie podatności, ale także zrozumienie, jak atakujący mógłby je wykorzystać oraz dostarczenie zaleceń dotyczących ich naprawy.

Zewnętrzne Testy Penetracyjne Infrastruktury IT

Zewnętrzne Testy penetracyjne infrastruktury realizowane są w oparciu o globalną metodykę, zgodną z opracowaniami OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) NIST 800-42, Guideline on Network Security Testing Information System Security Assessment Framework (ISSAF), oraz zalecenia organizacji SANS Institute, oraz EC-Council.

Kompleksowy Przegląd i Doradztwo z Zakresu RODO/GDPR  

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), znany również jako GDPR (General Data Protection Regulation), to rozporządzenie Unii Europejskiej, które weszło w życie w maju 2018 roku. Jego celem jest zapewnienie jednolitej ochrony danych osobowych obywateli UE oraz regulacja przepływu danych osobowych poza granice UE. Dla wielu organizacji dostosowanie się do wymogów RODO było i nadal jest wyzwaniem.

Wewnętrzne Testy Penetracyjne Infrastruktury IT

Metodyka testów penetracyjnych zakłada symulację działań rzeczywistych przestępców komputerowych próbujących uzyskać nieautoryzowany dostęp do zasobów organizacji wykorzystując wszystkie możliwe kanały dostępu oraz techniki penetracyjne. Metodyka testów penetracyjnych charakteryzuje się wysoką elastycznością poprzez dostosowanie technik penetracyjnych do scenariuszy ataków odpowiadającym największym zagrożeniom z punktu widzenia badanej organizacji. 

Przegląd, Audyt i Doradztwo SZBI  

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest kluczowym elementem w każdej organizacji, która pragnie zapewnić ochronę swoich aktywów informacyjnych. Nasza usługa koncentruje się na przeglądzie, audycie i doradztwie w zakresie SZBI, bazując na międzynarodowych standardach ISO 27001 i ISO 27002.

Audyt i Doradztwo w Zakresie Business Continuity Management System (BCMS)

System Zarządzania Ciągłością Działania (Business Continuity Management System) jest kluczowym elementem każdej nowoczesnej organizacji, który pozwala na skuteczne reagowanie na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe oraz zapewnienie ciągłości działania biznesu. Norma ISO 22301 stanowi międzynarodowy standard w zakresie BCMS, określając wymagania dotyczące przygotowania, reagowania i przywracania organizacji po wystąpieniu zakłóceń.

Przeglądy, Audyty i Doradztwo w Obszarze Analizy Ryzyka

Analiza ryzyka to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem informacji i ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Nasza usługa koncentruje się na dokładnym przeglądzie, audycie i doradztwie w zakresie analizy ryzyka, bazując na międzynarodowych standardach ISO 27005 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji) oraz ISO 31000 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w organizacji).

Kompleksowe Usługi w zakresie Systemu IBM i

IBM i to zaawansowany system operacyjny przeznaczony dla serwerów IBM Power. Jego główną cechą jest zdolność do adaptacji do ciągle zmieniających się potrzeb biznesu i informatyki. Charakterystyczna "integracja", reprezentowana przez "i" w IBM i, pozwala uzyskać więcej wartości z zaawansowanej technologii przy mniejszym zużyciu zasobów i wyższej niezawodności. IBM i oferuje elastyczne licencjonowanie i wsparcie, umożliwiając niższy całkowity koszt posiadania (TCO) i zwiększając elastyczność dzięki konsumpcji OpEx. System ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu ciągłości działania krytycznych aplikacji biznesowych, oferując niemal zerowy czas przestoju, co pozwala na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. IBM i 7.5 upraszcza zabezpieczenia i dostępność dzięki integracji z Db2 dla i, wprowadzając nowe opcje i narzędzia. Ponadto IBM i oferuje zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, otwartego źródła oraz integracji z technologiami IoT, AI i IBM Watson™.

Kompleksowe usługi w zakresie Pamięci Masowych 

Kompleksowe Usługi w zakresie Pamięci Masowych zapewniają przedsiębiorstwom zaawansowane rozwiązania do efektywnego zarządzania danymi. Dzięki niej, firmy mogą osiągnąć wyższą wydajność i niezawodność w zarządzaniu swoimi zasobami informacyjnymi.

Symulowane Kampanie Phishingowe, Vishingowe i Smishingowe 

W erze cyfrowej transformacji, gdzie zagrożenia cybernetyczne stają się coraz bardziej wyrafinowane, nasza usługa oferuje symulowane kampanie phishingowe, vishingowe i smishingowe. Te kampanie wykorzystują zaawansowane techniki socjotechniczne do edukacji pracowników, zwiększając ich świadomość i odporność na cyberatak.

Przygotowanie do Certyfikacji PCI DSS  

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS – https://www.pcisecuritystandards.org), to zestaw wymagań z obszaru bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, które przetwarzają dane z kart płatniczych i kredytowych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, stworzono spójny standard – Payment Card Industry Data Security Standard.

Testy Bezpieczeństwa Aplikacji Mobilnych

Dziś aplikacje mobilne stały się nieodłącznym elementem codziennego życia, zapewnienie ich bezpieczeństwa jest priorytetem dla każdej firmy działającej w branży technologicznej. Aplikacje mobilne, podobnie jak ich odpowiedniki webowe, są narażone na wiele zagrożeń, które mogą prowadzić do naruszeń prywatności, strat finansowych oraz utraty zaufania użytkowników. Dlatego testy bezpieczeństwa aplikacji mobilnych są kluczowe w celu ochrony przed potencjalnymi atakami i zagrożeniami. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przegląd testów penetracyjnych aplikacji mobilnych, mających na celu identyfikację i eliminację potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Celem tych testów jest nie tylko wykrycie podatności, ale także zrozumienie, jak potencjalny atakujący mógłby je wykorzystać oraz dostarczenie zaleceń dotyczących ich naprawy.