Testy Socjotechniczne Vishing

Vishing, pochodzące od słów „Voice” i „Phishing”, to technika socjotechniczna polegająca na wykorzystaniu rozmów telefonicznych w celu uzyskania poufnych informacji lub nakłonienia ofiary do wykonania określonych działań, które mogą narazić ją na ryzyko. Testy socjotechniczne przez telefon mają na celu ocenę podatności pracowników organizacji na tego typu ataki. 

Opis usługi:

Testy socjotechniczne przez telefon (vishing) stanowią kluczowy element kompleksowej strategii bezpieczeństwa każdej organizacji. Pozwalają one na identyfikację potencjalnych słabych punktów w świadomości pracowników i procedurach bezpieczeństwa, a także na podjęcie konkretnych działań w celu ich eliminacji.
Usługa obejmuje planowanie i przygotowanie scenariuszy ataku, przeprowadzenie testowych rozmów telefonicznych przez specjalistów bezpieczeństwa, analizę zachowań pracowników oraz przygotowanie szczegółowych raportów z zaleceniami dotyczącymi poprawy procedur bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń.
Głównym celem testów vishing jest identyfikacja luk w świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z nieautoryzowanymi próbami uzyskania dostępu do informacji przez telefon. Testy te pomagają organizacjom zrozumieć, jakie ryzyko niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie pracowników podczas rozmów telefonicznych i jakie środki można podjąć, aby je zminimalizować. 

Proces testowania:

  • Planowanie i przygotowanie: Przed przeprowadzeniem testu ustalane są cele, zakres oraz metodyka. Może to obejmować wybór konkretnych działów lub grup pracowników do przetestowania, a także opracowanie scenariuszy ataku.
  • Przeprowadzenie rozmów: Specjaliści od bezpieczeństwa, udając osoby trzecie (np. dostawców usług, pracowników wsparcia technicznego), inicjują rozmowy telefoniczne z wybranymi pracownikami. Podczas rozmów próbują uzyskać poufne informacje lub nakłonić pracowników do podjęcia działań, które mogą narazić organizację na ryzyko. 
  • Analiza wyników: Po zakończeniu testów, specjaliści analizują zebrane dane, identyfikując potencjalne słabe punkty i oceniając, jak pracownicy radzili sobie w sytuacjach stresowych.
  • Raportowanie: Na podstawie przeprowadzonych testów tworzony jest szczegółowy raport, który zawiera informacje o metodologii, wynikach oraz zalecenia dotyczące poprawy świadomości pracowników i procedur bezpieczeństwa.
  • Szkolenia i edukacja: W oparciu o wyniki testów organizacje mogą przeprowadzić szkolenia dla pracowników, mające na celu zwiększenie ich świadomości na temat zagrożeń związanych z vishing i innych technik socjotechnicznych.

Korzyści dla klienta:

Klienci zyskują podniesioną świadomość pracowników na temat zagrożeń vishing, lepszą ochronę wrażliwych danych, oraz usprawnione procedury i protokoły bezpieczeństwa w organizacji. 

  • Zwiększenie świadomości: Pracownicy stają się bardziej świadomi zagrożeń związanych z rozmowami telefonicznymi i uczą się, jak rozpoznawać próby manipulacji.
  • Ochrona wrażliwych danych: Poprzez identyfikację i eliminację luk w procedurach bezpieczeństwa, organizacje mogą lepiej chronić swoje wrażliwe dane. 
  • Poprawa procedur: Testy vishing mogą pomóc organizacjom w ulepszaniu ich procedur i protokołów komunikacyjnych w celu zapewnienia lepszej ochrony przed atakami socjotechnicznymi.

Cechy i specyfikacja:

Usługa charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdej organizacji, zaawansowanymi technikami socjotechnicznymi i kompleksową analizą wyników. 

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa jest dedykowana dla przedsiębiorstw i instytucji, które chcą zwiększyć swoją odporność na ataki socjotechniczne i lepiej chronić swoje dane. 

Przykłady zastosowań:

Testy vishing mogą być wykorzystane w każdej organizacji, gdzie istotna jest ochrona danych i świadomość bezpieczeństwa pracowników.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze Testy Socjotechniczne Vishing mogą wesprzeć Twoją organizację w budowaniu silniejszych zabezpieczeń i świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym