Przegląd Konfiguracji Systemów i Infrastruktury IT

Właściwa konfiguracja, zarządzanie i monitorowanie systemów oraz infrastruktury IT mogą znacząco wpłynąć na ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak ataki hakerskie, wycieki danych czy awarie krytycznych komponentów.
Usługa „Przegląd konfiguracji systemów i infrastruktury IT” została stworzona z myślą o organizacjach, które pragną mieć pewność, że ich środowisko IT jest odpowiednio skonfigurowane, zabezpieczone i zgodne ze standardami branżowymi. Przegląd ten skupia się na kluczowych komponentach infrastruktury, takich jak bazy danych, systemy operacyjne, środowisko wirtualizacji oraz urządzenia sieciowe.

Opis usługi:

W ramach tej usługi dokładnie analizujemy różne aspekty konfiguracji systemów, począwszy od kontroli dostępu, poprzez zarządzanie hasłami i certyfikatami, aż po poziom aktualizacji oprogramowania. Dodatkowo, przeprowadzamy analizę konfiguracji w kontekście najlepszych praktyk i standardów bezpieczeństwa, takich jak NIST, CIS czy OSTMM.
Jeśli chodzi o analizę na poziomie sieci IT, skupiamy się na architekturze sieci, zasadach jej segmentacji, filtrowaniu ruchu sieciowego oraz bezpieczeństwie połączeń zdalnych. Naszym celem jest zapewnienie, że infrastruktura sieciowa jest nie tylko wydajna, ale także odporna na potencjalne zagrożenia.
Korzystając z naszej usługi, organizacje mogą być pewne, że ich infrastruktura IT jest nie tylko zgodna ze standardami branżowymi, ale także zoptymalizowana pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.

W ramach projektu przeglądu konfiguracji systemów i infrastruktury IT przeprowadzane są weryfikacje komponentów:

 • Bazy danych,
 • Systemy Operacyjne,
 • Środowisko wirtualizacji,
 • Urządzenia sieciowe.

Prace w ramach przeglądu konfiguracji są prowadzone w poniższych obszarach systemu:

 • Kontrola dostępu,
 • Efektywność mechanizmów uwierzytelniania,
 • Zarządzanie hasłami i certyfikatami,
 • Audyt i rozliczalność działań,
 • Hardening systemu (w oparciu o zalecenia producenta oraz najlepsze praktyki),
 • Poziom aktualizacji oprogramowania i zainstalowanych komponentów,
 • Przegląd zainstalowanych oraz nadmiarowych usług, pakietów, modułów oraz oprogramowania,
 • Porównanie konfiguracji systemów ze standardami bezpieczeństwa (NIST/CIS/OSTMM).

W przypadku analizy na poziomie sieci IT prowadzone są w poniższych obszarach:

 • Architektura i zasady segmentacji sieci,
 • Filtrowanie ruchu sieciowego,
 • Mechanizmy i kontroli dostępu do segmentów sieci,
 • Metody i kontrola zarządzania urządzeniami sieciowymi,
 • Monitorowanie dostępności i bezpieczeństwa sieci,
 • Bezpieczeństwo połączeń zdalnych.

Korzyści dla klienta:

Klienci korzystają z usługi otrzymują pewność, że ich infrastruktura IT jest nie tylko zgodna ze standardami, ale także zoptymalizowana pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do organizacji każdej wielkości, które pragną zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa swoich systemów operacyjnych, baz danych, środowisk wirtualizacji oraz urządzeń sieciowych.

Przykłady zastosowań:

Usługa jest stosowana w różnorodnych scenariuszach, od małych firm po duże korporacje, gdzie wymagane jest zapewnienie integralności i bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasza usługa Przegląd Konfiguracji Systemów i Infrastruktury IT może wspomóc w zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i efektywności Państwa infrastruktury technologicznej.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym