Profesjonalne Testy Penetracyjne Sieci Wi-Fi 

Sieci Wi-Fi, choć oferują wygodę i elastyczność dostępu do zasobów internetowych, są również narażone na różnego rodzaju zagrożenia. Atakujący mogą wykorzystać słabości w konfiguracji sieci, luki w zabezpieczeniach czy nieświadomość użytkowników, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp, przechwycić dane lub zakłócić działanie sieci. Testy penetracyjne sieci Wi-Fi mają na celu symulację działań potencjalnego atakującego w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych podatności. Dzięki temu organizacje mogą lepiej zrozumieć ryzyko związane z ich infrastrukturą bezprzewodową i podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swoich zasobów przed nieautoryzowanym dostępem. Przedstawiamy główne etapy testów penetracyjnych sieci Wi-Fi, które pomogą w ocenie i wzmocnieniu bezpieczeństwa Państwa sieci bezprzewodowej.

Opis usługi:

Nasze testy penetracyjne obejmują identyfikację punktów dostępowych, metod szyfrowania i uwierzytelniania, wykrywanie autoryzowanych i nieautoryzowanych punktów dostępu, próby przełamania zabezpieczeń, tworzenie fałszywych punktów dostępu oraz testy ataków typu odmowa usługi. Każdy etap jest starannie zaplanowany i realizowany z uwzględnieniem specyfiki infrastruktury klienta.
Testy penetracyjne sieci Wi-Fi przeprowadzone są w następujących etapach:

  • Identyfikacja punktów dostępowych sieci bezprzewodowych 802.11 poprzez pasywny nasłuch na odpowiednich częstotliwościach sieci.
    W przypadku identyfikacji aktywnej sieci bezprzewodowej przeprowadzanie prób lokalizacji urządzeń dostępowych na podstawie siły sygnału emitowanego przez urządzenia,
  • Identyfikacja metod szyfrowania i uwierzytelniania wykorzystywanych przez wszystkie zidentyfikowane sieci bezprzewodowe, potencjalnie funkcjonujące w Państwa lokalizacjach,
  • Identyfikacja autoryzowanych i nieautoryzowanych punktów dostępowych w sieci (na podstawie informacji przekazanych przez Państwa pracowników),
  • Próby przełamania zabezpieczeń autoryzowanych sieci bezprzewodowych,
  • Próby uruchomienia nieautoryzowanego punktu dostępowego (access-point) w celu wyłudzenia danych uwierzytelniających użytkowników korzystających ze standardowej stacji roboczej pracownika,
  • Próby przeprowadzenia ataków typu odmowa usługi, poprzez wysyłanie pakietów typu deauthenticate do urządzeń korzystających z Państwa sieci bezprzewodowej.

Korzyści dla klienta:

Klienci korzystają z naszych usług zyskują pewność, że ich sieci Wi-Fi są chronione przed zaawansowanymi atakami, co przekłada się na bezpieczeństwo danych i ciągłość działania biznesowego.

Cechy i specyfikacja:

Usługa wyróżnia się kompleksowym podejściem do bezpieczeństwa sieci Wi-Fi, zastosowaniem najnowocześniejszych technik penetracyjnych oraz indywidualnym dostosowaniem do potrzeb klienta.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa jest dedykowana organizacjom wszelkich rozmiarów, które chcą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa swojej infrastruktury bezprzewodowej.

Przykłady zastosowań:

Nasze testy penetracyjne są efektywne w środowiskach korporacyjnych, edukacyjnych, rządowych oraz w sektorze usług.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze Testy Penetracyjne Sieci Wi-Fi mogą zabezpieczyć Państwa infrastrukturę bezprzewodową przed nowoczesnymi cyberzagrożeniami.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym