Bezpieczeństwo AWS

Bezpieczeństwo AWS to zaawansowana usługa skupiająca się na zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności w środowisku Amazon Web Services. Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie w implementacji rozwiązań bezpieczeństwa, pomagając firmom zabezpieczyć ich zasoby i dane w chmurze AWS. Nasze usługi obejmują pomoc w zrozumieniu i zastosowaniu najlepszych praktyk bezpieczeństwa AWS, doradztwo dotyczące zgodności z różnymi normami oraz regulacjami, a także nadzór ekspercki i konsultacje dotyczące utrzymywanych środowisk AWS. 

Korzyści: 

  • Ochrona danych: Nasze usługi zapewniają firmom skuteczną ochronę danych i zasobów w chmurze AWS.
  • Zgodność: Pomoc w spełnieniu wymagań dotyczących zgodności z różnymi normami i regulacjami. 
  • Zmniejszenie ryzyka: Implementacja solidnych praktyk bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko związane z zagrożeniami bezpieczeństwa. 

Etapy usługi: 

  • Ocena bezpieczeństwa: Przeprowadzamy ocenę obecnych praktyk bezpieczeństwa firmy, identyfikując potencjalne luki. 
  • Doradztwo: Udzielamy porad dotyczących zasad i praktyk bezpieczeństwa AWS oraz wymagań dotyczących zgodności.
  • Planowanie: Tworzymy indywidualny plan bezpieczeństwa, dostosowany do potrzeb i wymagań firmy. 
  • Implementacja: Wdrażamy plan bezpieczeństwa, konfigurując i zabezpieczając zasoby AWS. 
  • Monitorowanie i reagowanie: Monitorujemy zasoby AWS i reagujemy na incydenty bezpieczeństwa. 

Dodatkowo, nasze usługi obejmują implementację, utrzymanie i rozwój narzędzi bezpieczeństwa firm trzecich, takich jak Check Point CloudGuard Cloud Native Security i Vectra AI Cloud Detection and Response for AWS. Te zaawansowane rozwiązania zapewniają pełną ochronę infrastruktury IT firmy, zapewniając integralność aplikacji, bezpieczeństwo danych, ochronę przed zagrożeniami w chmurze oraz wykrywanie i reagowanie na ataki cybernetyczne.

Check Point CloudGuard Cloud Native Security to kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa chmury, które ma na celu dostarczenie pełnej ochrony infrastruktury IT firmy, niezależnie od lokalizacji. CloudGuard zapewnia integralność aplikacji, bezpieczeństwo danych i ochronę ciągłości operacji przed zagrożeniami w chmurze. Check Point CloudGuard Cloud Native Security składa się z następujących komponentów:  

CloudGuard Posture Management  

Pozwala zapanować nad środowiskiem wielochmurowym dzięki uproszczonej widoczności, zgodności i automatyzacji. Największy odsetek udanych ataków na usługi w chmurze wynika z błędnej konfiguracji, dlatego Posture Management pomaga w identyfikacji i naprawie potencjalnych luk w zabezpieczeniach.  

CloudGuard Workload Protection  

Zapewnia zabezpieczenie aplikacji i mikrousług na poziomie runtime w środowiskach chmurowych, serwerach i kontenerach. Umożliwia monitorowanie, wykrywanie i blokowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, a także ochronę przed atakami zero-day i zagrożeniami wewnętrznymi.  

CloudGuard Application Security  

Zapewnia ochronę dla aplikacji internetowych i API poprzez blokowanie ataków i zapewnianie bezpiecznej komunikacji pomiędzy użytkownikami a aplikacjami.  

CloudGuard Network Security  

Zapewnia zaawansowane funkcje zabezpieczeń sieci, takie jak zapory ogniowe, ochrona przed atakami DDoS, ochrona przed intruzami i zarządzanie bezpieczeństwem, które są dostępne w ramach usług chmurowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku migracji z tradycyjnej infrastruktury do chmury, gdzie tradycyjne rozwiązania zabezpieczeń mogą nie być wystarczające.  

CloudGuard Intelligence & Threat Hunting  

Zapewnia zaawansowane funkcje wykrywania i reagowania na zagrożenia (EDR) w środowiskach chmurowych. Umożliwia automatyczne wykrywanie, badanie i łagodzenie zagrożeń na podstawie danych telemetrycznych zebranych z różnych źródeł.  

CloudGuard Connect & Edge  

Zapewnia bezpieczne połączenia z Internetem dla oddziałów i użytkowników mobilnych, zabezpieczając dostęp do Internetu i aplikacji w chmurze, niezależnie od miejsca użytkowania.  

CloudGuard Spectral  

CloudGuard Spectral to platforma zabezpieczeń skierowana do programistów, która bezproblemowo monitoruje, klasyfikuje i chroni kody, zasoby i infrastrukturę. Pozwala na automatyzację ochrony sekretów w całym procesie CI/CD, skanowanie kluczy API, tokenów, poświadczeń i błędów konfiguracji bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. CloudGuard Spectral umożliwia także ciągłe wykrywanie i monitorowanie publicznych luk, luk w łańcuchu dostaw i aktywów kodu w wielu źródłach danych.

Vectra AI Cloud Detection and Response for AWS (CDR) od to zaawansowane rozwiązanie do wykrywania i reagowania na ataki cybernetyczne, które są wymierzone w środowiska Amazon Web Services (AWS).

Vectra CDR dla AWS pozwala na wykrywanie cyberzagrożeń we wszystkich aplikacjach i danych zlokalizowanych na platformie AWS, oferując jednolity widok na wszystkie regiony i usługi AWS z pojedynczej konsoli. Zapewnia dużo więcej niż zwykłe wykrywanie anomalii – dzięki precyzyjnemu i dokładnemu wykrywaniu zaawansowanych ataków na środowisko AWS, możliwe jest szybsze zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń.
Rozwiązanie Vectra koncentruje się na zapewnieniu pełnego kontekstu dla każdego incydentu, co umożliwia zintegrowane dochodzenie i automatyczną odpowiedź na incydenty. W tym celu wykorzystuje szereg technologii, w tym AI, do monitorowania i analizy ruchu sieciowego i różnych logów danych z AWS, co pozwala na wykrywanie nadużyć kont i zaawansowanych taktyk i technik, które zwykle pozostają niewykryte.
Vectra adaptuje się i uczy na podstawie unikalnego środowiska AWS w celu wykrywania i priorytetyzowania zagrożeń, jak tylko się pojawiają. Wykorzystuje Security AI do wykrywania metod atakujących (TTPs) w środowiskach AWS, a także do szybkiego usuwania skutków ataków. Vectra pokrywa ponad 90% ramy MITRE i jest zatwierdzona przez AWS, co oznacza, że jest to rozwiązanie zaufane przez globalne organizacje korzystające z AWS.
Vectra oferuje również integrację API, która umożliwia bezproblemowe wykrywanie i reagowanie na incydenty w ramach istniejącej infrastruktury. To pozwala na skoordynowane działanie z istniejącymi przepływami pracy, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne działania bezpieczeństwa.
Vectra CDR dla AWS jest dostępna na AWS Marketplace, co ułatwia wdrożenie i zarządzanie dla organizacji korzystających z AWS.

Czy Twoja organizacja jest gotowa na zaawansowane zabezpieczenia w chmurze AWS? Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z profesjonalnych usług Bezpieczeństwa AWS, które zapewnią ochronę Twoich zasobów i danych, zgodność z normami oraz efektywne zarządzanie ryzykiem.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym