Przegląd, Audyt i Doradztwo SZBI  

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest kluczowym elementem w każdej organizacji, która pragnie zapewnić ochronę swoich aktywów informacyjnych. Nasza usługa koncentruje się na przeglądzie, audycie i doradztwie w zakresie SZBI, bazując na międzynarodowych standardach ISO 27001 i ISO 27002.

Przeglądy, Audyty i Doradztwo w Obszarze Analizy Ryzyka

Analiza ryzyka to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem informacji i ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Nasza usługa koncentruje się na dokładnym przeglądzie, audycie i doradztwie w zakresie analizy ryzyka, bazując na międzynarodowych standardach ISO 27005 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji) oraz ISO 31000 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w organizacji).

Amazon Inspector

Amazon Inspector to kompleksowa usługa zarządzania podatnościami w chmurze AWS. Skanuje obciążenia robocze, w tym Amazon EC2, AWS Lambda oraz Amazon ECR, dostarczając centralne zarządzanie eksportem SBOM. Zintegrowana z Amazon EventBridge oraz AWS Security Hub, znacząco przyspiesza proces reakcji na wykryte podatności.