Adres:

aws.amazon.com/inspector/

Wprowadzenie:

Amazon Inspector to innowacyjna usługa automatyzująca proces zarządzania podatnościami w obciążeniach roboczych AWS, skanując je pod kątem podatności oprogramowania i niezamierzonego narażenia sieciowego.

Opis produktu:

Opis ogólny: Amazon Inspector to kompleksowa usługa zarządzania podatnościami w chmurze AWS. Skanuje obciążenia robocze, w tym Amazon EC2, AWS Lambda oraz Amazon ECR, dostarczając centralne zarządzanie eksportem SBOM. Zintegrowana z Amazon EventBridge oraz AWS Security Hub, znacząco przyspiesza proces reakcji na wykryte podatności.
Jak to działa: System automatycznie identyfikuje obciążenia robocze, analizując je w celu wykrycia podatności oraz niezamierzonego narażenia sieciowego.

Zastosowania:

  • Wykrywanie podatności zero-day: Efektywne odkrywanie podatności dzięki wykorzystaniu danych z ponad 50 źródeł.
  • Priorytetyzacja naprawy łat: Opracowywanie skutecznych planów naprawczych z uwzględnieniem aktualnych informacji o podatnościach.
  • Spełnianie wymogów zgodności: Zaspokajanie potrzeb zgodnościowych różnych regulacji poprzez kompleksowe skany.
  • Widoczność dzięki SBOM: Eksport SBOM do Amazon S3, umożliwiający analizę danych w Amazon Athena i Amazon QuickSight.

Przykłady zastosowań (Case Study):

  • Uber: Znaczące skrócenie czasu reakcji na podatności.
  • Volkswagen Financial Services: Optymalizacja procesów zarządzania podatnościami.
  • Canva: Konsolidacja zarządzania podatnościami dla Amazon EC2 i Amazon ECR.
  • Dropbox HelloSign: Automatyzacja procesów zarządzania łatami.

Podsumowanie:

Amazon Inspector to zaawansowane narzędzie, które automatyzuje procesy skanowania obciążeń roboczych w chmurze AWS, zapewniając firmom skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem i zabezpieczania aplikacji oraz danych.

Zabezpiecz swoje zasoby w chmurze AWS dzięki Amazon Inspector! Dowiedz się więcej o możliwościach i zastosowaniach tutaj. Skontaktuj się z nami!

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym