Przegląd, Audyt i Doradztwo SZBI  

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest kluczowym elementem w każdej organizacji, która pragnie zapewnić ochronę swoich aktywów informacyjnych. Nasza usługa koncentruje się na przeglądzie, audycie i doradztwie w zakresie SZBI, bazując na międzynarodowych standardach ISO 27001 i ISO 27002.

Opis usługi:

Oferujemy przegląd aktualnego stanu SZBI, analizę zgodności z ISO 27001/27002, identyfikację luk i potencjalnych zagrożeń. Audyt obejmuje dogłębną ocenę procedur i kontroli, zgodność z ISO 27001, a także analizę dokumentacji. Doradztwo koncentruje się na rekomendacjach dotyczących poprawy SZBI, wsparciu w implementacji zaleceń oraz doradztwie w zakresie najlepszych praktyk i strategii zarządzania ryzykiem.

Zakres usługi:

Przegląd SZBI:

 • Ocena obecnego stanu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji.
 • Analiza zgodności z wymaganiami ISO 27001 i ISO 27002.
 • Identyfikacja luk i potencjalnych zagrożeń.

Audyt SZBI:

 • Dogłębna analiza i ocena procedur, polityk i kontroli bezpieczeństwa.
 • Weryfikacja zgodności z wymaganiami ISO 27001 w zakresie wdrożenia i utrzymania SZBI.
 • Przeprowadzenie wywiadów z kluczowymi osobami w organizacji oraz analiza dokumentacji.

Doradztwo w zakresie SZBI:

 • Rekomendacje dotyczące poprawy i optymalizacji SZBI.
 • Wsparcie w implementacji zaleceń wynikających z audytu.
 • Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk i strategii zarządzania ryzykiem.

Korzyści z usługi:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa:
  Poprzez identyfikację i adresowanie luk w SZBI, organizacje mogą skuteczniej chronić swoje aktywa informacyjne.
 • Zgodność z regulacjami:
  Pomoc w spełnieniu wymagań regulacyjnych i standardów branżowych.
 • Zwiększenie zaufania interesariuszy:
  Demonstracja zaangażowania w ochronę danych i informacji zwiększa zaufanie klientów, partnerów i innych interesariuszy.
 • Optymalizacja procesów:
  Poprawa efektywności i skuteczności procesów związanych z bezpieczeństwem informacji.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do organizacji pragnących zwiększyć bezpieczeństwo swoich aktywów informacyjnych oraz doskonalić zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Przykłady zastosowań:

Idealna dla firm w każdym sektorze, potrzebujących wsparcia w zakresie audytu, przeglądu oraz doradztwa związanego z SZBI.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze usługi w zakresie Przeglądu, Audytu i Doradztwa SZBI mogą wspierać Twoją organizację w osiągnięciu najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym