Adres:

polar.security

Wprowadzenie:

Polar Security, teraz część IBM, to zaawansowana platforma skupiająca się na zabezpieczaniu danych w chmurze oraz zapewnianiu zgodności z przepisami.

Opis produktu:

Polar Security to jednolita platforma do Zarządzania Postawą Bezpieczeństwa Danych (DSPM) zapewniająca bezpieczeństwo danych, zgodność i zarządzanie w środowiskach chmurowych i aplikacjach SaaS. Oferuje zautomatyzowane rozwiązania do odkrywania, ochrony i zarządzania danymi, w tym:

  • Automatyczne Odkrywanie Danych: Wykrywanie narażonych danych w chmurze i aplikacjach SaaS, zmniejszając powierzchnię ataku danych.
  • Inwentaryzacja i Klasyfikacja Wrażliwych Danych: Identyfikacja i klasyfikacja danych takich jak PII, PHI, PCI i własne dane intelektualne firmy.
  • Ochrona Danych i Zgodność: Zapewnienie realnych wskazówek dotyczących ochrony danych w chmurze i zapewnienia zgodności.
  • Ciągłe Zarządzanie Danymi: Egzekwowanie polityk dostępu do danych w celu osiągnięcia minimalnego dostępu i utrzymania silnej postawy bezpieczeństwa.

Korzyści dla klienta:

  • Eliminacja publicznie dostępnych danych w AWS, GCP, Azure i aplikacjach SaaS.
  • Zapobieganie wyciekom danych między kontami chmurowymi a aplikacjami SaaS.
  • Zmniejszenie ekspozycji danych na strony trzecie.
  • Monitorowanie transakcji danych między krajami.

Dla kogo jest przeznaczony:

IBM Polar jest idealnym rozwiązaniem dla firm pragnących zabezpieczyć swoje dane w środowisku chmurowym, zapewniając zautomatyzowane rozwiązania do odkrywania, ochrony i zarządzania danymi.

Skontaktuj się z nami i poznaj zalety IBM Polar dla zabezpieczenia Twoich danych w chmurze!

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym