Wprowadzenie:

RidgeBOT od Ridge Security to zaawansowane narzędzie służące do automatyzacji testów penetracyjnych serwerów i aplikacji webowych, skupiające się na bezpieczeństwie cybernetycznym infrastruktury serwerowej oraz aplikacji internetowych. 

Opis produktu:

RidgeBOT to rozwiązanie AI, które identyfikuje cyber ryzyka, priorytetizuje wykorzystywalne podatności i weryfikuje kontrole bezpieczeństwa. Oferuje ciągłą weryfikację ryzyka, różniąc się od innych produktów i usług dostępnych obecnie, poprzez: 

 • W pełni zautomatyzowane testy penetracyjne, które odkrywają i oznaczają ryzyka do naprawy przez zespoły SOC.
 • Ciągłe testowanie bez potrzeby zaangażowania wysoko wykwalifikowanego personelu.
 • Ocenę skuteczności polityk bezpieczeństwa poprzez emulacyjne testy oparte na frameworku Mitre Att&ck.
 • Zarządzanie podatnościami oparte na ryzyku z wyraźnymi dowodami eksploatacji.

Korzyści dla klienta:

 • Zwiększone bezpieczeństwo poprzez identyfikację i naprawę podatności.
 • Oszczędności dzięki automatyzacji testów penetracyjnych.
 • Ciągła ochrona przed nowymi zagrożeniami i podatnościami.
 • Wsparcie dla zespołów DevOps w szybkiej weryfikacji zabezpieczeń.
 • Szczegółowe raporty ułatwiające zrozumienie i zabezpieczenie przed zagrożeniami.
 • Pomoc w spełnieniu wymogów regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa informacji.
 • Edukacja i szkolenie zespołów IT w zakresie potencjalnych zagrożeń.

Dla kogo jest przeznaczony:

RidgeBOT jest niezbędnym narzędziem dla każdej organizacji, która chce zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa swoim serwerom i aplikacjom webowym.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak RidgeBOT może zwiększyć bezpieczeństwo Twoich systemów i aplikacji webowych.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym