Audyty TISAX

Trusted Information Security Assessment Exchange (#TISAX), to międzynarodowy standard stosowany w branży #Automotive, definiujący warunki zachowania wymaganego stopnia poufności podczas wymiany informacji z kontrahentami. TISAX od 2017 r. ustanowił wspólny mechanizm oceny i wymiany audytów bezpieczeństwa informacji zgodnie z VDA ISA.…