Przeglądy i Doradztwo w Obszarze TISAX dla Branży Motoryzacyjnej

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to standard oceny bezpieczeństwa informacji stworzony specjalnie dla branży motoryzacyjnej. Jego celem jest zapewnienie skutecznej ochrony informacji i danych w całym obszarze funkcjonowania przemysłu motoryzacyjnego. W ramach tej usługi oferujemy kompleksowe przeglądy i doradztwo, które pomogą Twojej firmie spełnić wymagania TISAX i zapewnić bezpieczeństwo informacji w procesach wymiany z podwykonawcami, dostawcami oraz innymi partnerami biznesowymi. 

Zintegrowany System Oceny Bezpieczeństwa Informacji dla branży Automotive

Przemysł motoryzacyjny cechuje się swoimi wymaganiami. Częstotliwość wymiany informacji i danych w całym obszarze funkcjonowania jest bardzo duża. W ramach zewnętrznej wymiany informacji kluczowa jest jest ochrona prototypów oraz zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji z podwykonawcami i dostawcami.
W celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych i informacji Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) powołało grupę roboczą ds. bezpieczeństwa informacji. Opracowano katalog pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji, który sukcesywnie doskonalono. Opiera się on na głównych wymaganiach i wytycznych międzynarodowych norm ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27002 dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Korzyści z wdrożenia systemu:

  • Skuteczna ochrona wzorców prototypów oraz know-how dla branży automotive,
  • Weryfikacja branżowych kontrahentów zapewniających skuteczną ochronę danych, 
  • Udowodnienie partnerowi biznesowemu określonego standardem VDA ISA należytego bezpieczeństwa informacji,
  • Ocena weryfikacji poziomu bezpieczeństwa kontrahenta,
  • Wiarygodność firmy,
  • Dostosowanie standardu ISO 27001 do branży automotive,
  • Aktywne zarządzanie ryzykiem dla branży automotive,
  • Redukcja potencjału strat,
  • Wzajemne honorowanie wyników oceny VDA ISA wśród firm branży.

Opis usługi:

Oferujemy kompleksowe przeglądy i doradztwo, by Twoja firma mogła efektywnie wdrażać i utrzymywać standardy TISAX. Skupiamy się na zabezpieczeniu prototypów, know-how oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji w branży. Nasze usługi opierają się na wymaganiach i wytycznych ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27002. 

Korzyści dla klienta:

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu obejmują skuteczną ochronę prototypów, weryfikację bezpieczeństwa danych u kontrahentów, zwiększenie wiarygodności firmy oraz aktywne zarządzanie ryzykiem. 

Cechy i specyfikacja:

Usługa obejmuje dostosowanie standardu ISO 27001 do specyfiki branży motoryzacyjnej, ocenę bezpieczeństwa u kontrahentów oraz wzajemne honorowanie wyników oceny VDA ISA. 

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, które chcą zabezpieczyć swoje dane i spełnić wymagania TISAX. 

Przykłady zastosowań:

Usługa jest szczególnie przydatna w przypadku firm produkujących prototypy, nawiązujących nowe partnerstwa biznesowe lub potrzebujących certyfikacji TISAX.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze usługi Przeglądu i Doradztwa w Obszarze TISAX mogą pomóc Twojej firmie osiągnąć najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym