Przeglądy, Audyty i Doradztwo w Obszarze Analizy Ryzyka

Analiza ryzyka to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem informacji i ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Nasza usługa koncentruje się na dokładnym przeglądzie, audycie i doradztwie w zakresie analizy ryzyka, bazując na międzynarodowych standardach ISO 27005 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji) oraz ISO 31000 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w organizacji).

Zakres usług:

 • Przegląd stanu obecnego:
  Rozpoczynamy od dokładnego przeglądu obecnych praktyk w zakresie analizy ryzyka w Państwa organizacji, aby zrozumieć, jakie procesy są już wdrożone i jakie narzędzia są używane.
 • Ocena zgodności z normami:
  Przeprowadzamy szczegółowy audyt w celu oceny zgodności obecnych praktyk z wymaganiami norm ISO 27005 i ISO 31000. To pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych luk i obszarów do poprawy.
 • Identyfikacja ryzyka:
  Współpracując z zespołami w Państwa organizacji, identyfikujemy potencjalne zagrożenia i podatności, które mogą wpłynąć na aktywa informacyjne i ogólną działalność.
 • Ocena ryzyka:
  Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń i podatności oceniamy ryzyko, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia i potencjalne skutki dla organizacji.
 • Zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem:
  Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka przedstawiamy konkretne zalecenia dotyczące działań, które można podjąć w celu zminimalizowania, przeniesienia, uniknięcia lub zaakceptowania ryzyka.
 • Wsparcie w implementacji:
  Oferujemy wsparcie w zakresie wdrażania zalecanych działań, w tym w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi, szkoleń dla personelu i monitorowania postępów.
 • Przegląd i aktualizacja:
  Zalecamy regularne przeglądy i aktualizacje analizy ryzyka, aby dostosować się do zmieniającego się środowiska i nowych zagrożeń.

Korzyści dla klienta:

 • Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • Zwiększenie świadomości ryzyka wśród pracowników i kierownictwa.
 • Wzmocnienie postaw w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w organizacji.
 • Zmniejszenie potencjalnych strat finansowych i reputacyjnych związanych z incydentami bezpieczeństwa.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do organizacji wszystkich rozmiarów, które chcą usprawnić zarządzanie ryzykiem i zwiększyć bezpieczeństwo informacji.

Przykłady zastosowań:

Usługa może być wykorzystana w różnorodnych branżach do poprawy procesów zarządzania ryzykiem i zwiększenia bezpieczeństwa danych.
Analiza ryzyka to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem informacji i ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Nasza usługa koncentruje się na dokładnym przeglądzie, audycie i doradztwie w zakresie analizy ryzyka, bazując na międzynarodowych standardach ISO 27005 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji) oraz ISO 31000 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w organizacji).

Zakres usług:

 • Przegląd stanu obecnego:
  Rozpoczynamy od dokładnego przeglądu obecnych praktyk w zakresie analizy ryzyka w Państwa organizacji, aby zrozumieć, jakie procesy są już wdrożone i jakie narzędzia są używane.
 • Ocena zgodności z normami:
  Przeprowadzamy szczegółowy audyt w celu oceny zgodności obecnych praktyk z wymaganiami norm ISO 27005 i ISO 31000. To pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych luk i obszarów do poprawy.
 • Identyfikacja ryzyka:
  Współpracując z zespołami w Państwa organizacji, identyfikujemy potencjalne zagrożenia i podatności, które mogą wpłynąć na aktywa informacyjne i ogólną działalność.
 • Ocena ryzyka:
  Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń i podatności oceniamy ryzyko, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia i potencjalne skutki dla organizacji.
 • Zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem:
  Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka przedstawiamy konkretne zalecenia dotyczące działań, które można podjąć w celu zminimalizowania, przeniesienia, uniknięcia lub zaakceptowania ryzyka.
 • Wsparcie w implementacji:
  Oferujemy wsparcie w zakresie wdrażania zalecanych działań, w tym w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi, szkoleń dla personelu i monitorowania postępów.
 • Przegląd i aktualizacja:
  Zalecamy regularne przeglądy i aktualizacje analizy ryzyka, aby dostosować się do zmieniającego się środowiska i nowych zagrożeń.

Korzyści dla klienta:

 • Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • Zwiększenie świadomości ryzyka wśród pracowników i kierownictwa.
 • Wzmocnienie postaw w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w organizacji.
 • Zmniejszenie potencjalnych strat finansowych i reputacyjnych związanych z incydentami bezpieczeństwa.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do organizacji wszystkich rozmiarów, które chcą usprawnić zarządzanie ryzykiem i zwiększyć bezpieczeństwo informacji.

Przykłady zastosowań:

Usługa może być wykorzystana w różnorodnych branżach do poprawy procesów zarządzania ryzykiem i zwiększenia bezpieczeństwa danych.
Analiza ryzyka to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem informacji i ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Nasza usługa koncentruje się na dokładnym przeglądzie, audycie i doradztwie w zakresie analizy ryzyka, bazując na międzynarodowych standardach ISO 27005 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji) oraz ISO 31000 (dotyczącym zarządzania ryzykiem w organizacji).

Zakres usług:

 • Przegląd stanu obecnego:
  Rozpoczynamy od dokładnego przeglądu obecnych praktyk w zakresie analizy ryzyka w Państwa organizacji, aby zrozumieć, jakie procesy są już wdrożone i jakie narzędzia są używane.
 • Ocena zgodności z normami:
  Przeprowadzamy szczegółowy audyt w celu oceny zgodności obecnych praktyk z wymaganiami norm ISO 27005 i ISO 31000. To pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych luk i obszarów do poprawy.
 • Identyfikacja ryzyka:
  Współpracując z zespołami w Państwa organizacji, identyfikujemy potencjalne zagrożenia i podatności, które mogą wpłynąć na aktywa informacyjne i ogólną działalność.
 • Ocena ryzyka:
  Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń i podatności oceniamy ryzyko, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia i potencjalne skutki dla organizacji.
 • Zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem:
  Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka przedstawiamy konkretne zalecenia dotyczące działań, które można podjąć w celu zminimalizowania, przeniesienia, uniknięcia lub zaakceptowania ryzyka.
 • Wsparcie w implementacji:
  Oferujemy wsparcie w zakresie wdrażania zalecanych działań, w tym w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi, szkoleń dla personelu i monitorowania postępów.
 • Przegląd i aktualizacja:
  Zalecamy regularne przeglądy i aktualizacje analizy ryzyka, aby dostosować się do zmieniającego się środowiska i nowych zagrożeń.

Korzyści dla klienta:

 • Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • Zwiększenie świadomości ryzyka wśród pracowników i kierownictwa.
 • Wzmocnienie postaw w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w organizacji.
 • Zmniejszenie potencjalnych strat finansowych i reputacyjnych związanych z incydentami bezpieczeństwa.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do organizacji wszystkich rozmiarów, które chcą usprawnić zarządzanie ryzykiem i zwiększyć bezpieczeństwo informacji.

Przykłady zastosowań:

Usługa może być wykorzystana w różnorodnych branżach do poprawy procesów zarządzania ryzykiem i zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze usługi w zakresie analizy ryzyka mogą wzmocnić bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem w Państwa organizacji.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym