Kompleksowy Przegląd i Doradztwo z Zakresu RODO/GDPR  

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), znany również jako GDPR (General Data Protection Regulation), to rozporządzenie Unii Europejskiej, które weszło w życie w maju 2018 roku. Jego celem jest zapewnienie jednolitej ochrony danych osobowych obywateli UE oraz regulacja przepływu danych osobowych poza granice UE. Dla wielu organizacji dostosowanie się do wymogów RODO było i nadal jest wyzwaniem.

Opis usługi:

Usługa obejmuje dogłębną analizę obecnych praktyk przetwarzania danych, identyfikację luk i ryzyk oraz dostarczenie rekomendacji i wsparcia w implementacji zaleceń. Oferujemy również regularne audyty RODO i wsparcie prawne w kwestiach związanych z przepisami.

Zakres usługi:

 • Analiza stanu obecnego:
  Przeprowadzenie dogłębnej analizy obecnych praktyk i procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych w organizacji. Obejmuje to ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami oraz identyfikację potencjalnych luk i ryzyk.
 • Rekomendacje i doradztwo:
  Na podstawie przeprowadzonej analizy, dostarczamy konkretne rekomendacje dotyczące działań, które organizacja powinna podjąć w celu zapewnienia pełnej zgodności z RODO. Doradztwo obejmuje również wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Wsparcie w implementacji:
  Pomoc w wdrażaniu zaleceń, w tym w tworzeniu i aktualizacji polityk prywatności, procedur zgłaszania naruszeń, a także w szkoleniu personelu w zakresie zasad RODO.
 • Audyt RODO:
  Regularne przeglądy i audyty w celu monitorowania zgodności z RODO oraz identyfikacji i adresowania nowych wyzwań związanych z ochroną danych.
 • Wsparcie prawne:
  Dostęp do ekspertów ds. RODO, którzy mogą udzielić porad prawnych w przypadku konkretnych kwestii lub wyzwań związanych z przepisami.

Korzyści z usługi:

 • Zgodność z przepisami:
  Zapewnienie, że organizacja przestrzega wszystkich wymogów RODO, minimalizując ryzyko sankcji i kar finansowych.
 • Zwiększenie zaufania:
  Pokazanie klientom i partnerom, że organizacja traktuje ochronę danych osobowych poważnie, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania i wiarygodności na rynku.
 • Ochrona przed ryzykiem:
  Zmniejszenie ryzyka naruszeń danych i potencjalnych skutków finansowych i reputacyjnych związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa jest niezbędna dla każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe obywateli UE, niezależnie od branży czy wielkości.

Przykłady zastosowań:

Idealna dla firm poszukujących wsparcia w dostosowaniu się do RODO, zarówno dla tych, które rozpoczynają proces zgodności, jak i tych, które potrzebują regularnych przeglądów i aktualizacji swoich praktyk.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze usługi w zakresie Przeglądu i Doradztwa RODO mogą pomóc Twojej organizacji w spełnieniu wymogów prawnych oraz ochronie danych osobowych.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym