Audyty TISAX

Trusted Information Security Assessment Exchange (#TISAX), to międzynarodowy standard stosowany w branży #Automotive, definiujący warunki zachowania wymaganego stopnia poufności podczas wymiany informacji z kontrahentami. TISAX od 2017 r. ustanowił wspólny mechanizm oceny i wymiany audytów bezpieczeństwa informacji zgodnie z VDA ISA. Od 2018 r. firmy pracujące dla klientów niemieckiej branży motoryzacyjnej, zobowiązane są do posiadania certyfikatu TISAX.

nFlo zapewnia klientom z branży Automotive wdrożenie zintegrowanego systemu OCENY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DLA AUTOMOTIVE – TISAX.

Jakie korzyści daje wdrożenie systemu?

  • Skuteczna ochrona wzorców prototypów oraz know-how dla branży automotive
  • Weryfikacja branżowych kontrahentów zapewniających skuteczną ochronę danych
  • Udowodnienie partnerowi biznesowemu określonego standardem VDA ISA należytego bezpieczeństwa informacji
  • Ocena weryfikacji poziomu bezpieczeństwa kontrahenta
  • Wiarygodność firmy
  • Dostosowanie standardu ISO 27001 do branży automotive
  • Aktywne zarządzanie ryzykiem dla branży automotive
  • Redukcja potencjału strat
  • Wzajemne honorowanie wyników oceny VDA ISA wśród firm branży.
Darmowa konsultacja i wycena – napisz do nas czego potrzebujesz?

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym