Audyt i Doradztwo w Zakresie Business Continuity Management System (BCMS)

System Zarządzania Ciągłością Działania (Business Continuity Management System) jest kluczowym elementem każdej nowoczesnej organizacji, który pozwala na skuteczne reagowanie na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe oraz zapewnienie ciągłości działania biznesu. Norma ISO 22301 stanowi międzynarodowy standard w zakresie BCMS, określając wymagania dotyczące przygotowania, reagowania i przywracania organizacji po wystąpieniu zakłóceń.

Opis usługi:

Zakres naszej usługi obejmuje analizę obecnego stanu BCMS, ocenę zgodności z ISO 22301, identyfikację ryzyka, opracowanie rekomendacji dotyczących praktyk BCMS, doradztwo strategiczne, organizację szkoleń oraz wsparcie w implementacji.

Zakres usługi:

 • Przegląd istniejącego BCMS:
  Analiza obecnego stanu BCMS w organizacji, identyfikacja mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy.
 • Ocena zgodności z ISO 22301:
  Dokładna analiza zgodności obecnych praktyk i procedur z wymaganiami normy ISO 22301.
  Identyfikacja ryzyka: Ocena potencjalnych zagrożeń dla ciągłości działania organizacji oraz ocena ich prawdopodobieństwa i wpływu.
 • Rekomendacje:
  Opracowanie konkretnych zaleceń dotyczących wdrożenia lub poprawy praktyk w zakresie BCMS, aby spełnić wymagania ISO 22301.
 • Doradztwo strategiczne:
  Pomoc w opracowywaniu strategii ciągłości działania, której celem jest minimalizacja ryzyka zakłóceń oraz skuteczne reagowanie na ewentualne kryzysy.
 • Szkolenia:
  Organizacja szkoleń dla pracowników na temat najlepszych praktyk w zakresie ciągłości działania oraz zasad ISO 22301.
 • Wsparcie w implementacji:
  Pomoc w praktycznym wdrażaniu zaleceń, w tym w tworzeniu planów ciągłości działania, procedur reagowania na kryzys oraz testów i ćwiczeń.

Korzyści z usługi:

 • Zwiększenie odporności organizacji:
  Poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem i przygotowanie na ewentualne zakłócenia, organizacja jest bardziej odporna na kryzysy.
 • Zgodność z międzynarodowymi standardami:
  Spełnienie wymagań ISO 22301 podnosi renomę firmy w oczach partnerów biznesowych i klientów.
 • Optymalizacja procesów:
  Poprzez regularny przegląd i audyt BCMS, organizacja może ciągle doskonalić swoje procesy, co przekłada się na wyższą efektywność działania.
 • Zmniejszenie strat finansowych:
  Skuteczne zarządzanie ciągłością działania może znacząco zmniejszyć potencjalne straty finansowe wynikające z zakłóceń w działalności.

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do organizacji wszystkich wielkości, które chcą zwiększyć swoją odporność na kryzysy i zapewnić ciągłość działania.

Przykłady zastosowań:

Zastosowanie w różnych branżach, od korporacji po małe i średnie przedsiębiorstwa, w celu wzmocnienia ich systemów zarządzania ryzykiem i ciągłością działania.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak nasze usługi w zakresie audytu i doradztwa BCMS mogą wzmocnić odporność Twojej organizacji na wyzwania i zapewnić ciągłość działalności w nieprzewidzianych sytuacjach.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym