Tenable One – Zaawansowana Platforma Zarządzania Ekspozycją

Wprowadzenie:

Tenable One to innowacyjna platforma zarządzania ekspozycją od Tenable, która przekształca techniczne dane dotyczące aktywów, podatności i zagrożeń w klarowne wglądy biznesowe i informacje przydatne dla kierownictwa ds. bezpieczeństwa. Platforma umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem cybernetycznym, integrując różnorodne aktywa IT i dane wywiadowcze.

Opis produktu:

Tenable One łączy zarządzanie podatnościami oparte na ryzyku, bezpieczeństwo aplikacji internetowych, bezpieczeństwo chmury i bezpieczeństwo tożsamości. Platforma pomaga zespołom ds. cyberbezpieczeństwa uzyskać zunifikowany widok wszystkich aktywów oraz związanych z nimi podatności, niezależnie od ich lokalizacji. Pomaga liderom ds. bezpieczeństwa przewidywać konsekwencje ataków cybernetycznych, korzystając z największego zestawu danych w branży. Kierownictwo ds. bezpieczeństwa i liderzy biznesowi otrzymują scentralizowany i dostosowany do biznesu widok ryzyka cybernetycznego. Tenable One umożliwia zarządzanie ekspozycją wszystkich aktywów, gdziekolwiek się znajdują, pomagając lepiej rozumieć ryzyka cybernetyczne i podejmować działania mające na celu ich adresowanie.

Główne cechy i funkcje:

  • ExposureAI: Przekształca strategie obronne, oferując szybką analizę i decyzyjne podejmowanie decyzji, wsparte danymi i wiedzą specjalistyczną od Tenable.
  • Exposure Graph: Podstawowy blok budujący Tenable’s ExposureAI, dostarczający wyjątkowy kontekst podatności i ekspozycji.
  • Zintegrowane zarządzanie ekspozycją: Umożliwia zarządzanie ekspozycją dla wszystkich aktywów, gdziekolwiek się znajdują.
  • Kompleksowa widoczność: Uzyskaj zunifikowany widok wszystkich aktywów i związanych z nimi podatności.
  • Przewidywanie i priorytetyzacja: Pomaga przewidywać konsekwencje ataków cybernetycznych.
  • Skuteczna komunikacja ryzyka cybernetycznego: Scentralizowany widok ryzyka dostosowany do potrzeb biznesowych.
  • Zarządzanie atakiem: Funkcje wizualizacji i priorytetyzacji ścieżek ataku.
  • Zintegrowane zarządzanie aktywami: Pełna widoczność aktywów i ekspozycji.

Dla kogo jest przeznaczony:

Tenable One jest przeznaczony dla przedsiębiorstw szukających skutecznego narzędzia do zarządzania ryzykiem cybernetycznym, które umożliwia proaktywne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego.

Korzyści dla klienta:

Tenable One dostarcza narzędzi do skutecznego zarządzania i minimalizacji ryzyka cybernetycznego, łącząc zaawansowane technologie z funkcjami zarządzania aktywami i ryzykiem, umożliwiając organizacjom proaktywne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego.

Skontaktuj się z nami i poznaj, jak Tenable One może wspierać Twoje przedsiębiorstwo w skutecznym zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym