Adres:

tenable.com/products/tenable-cs

Wprowadzenie:

Tenable Cloud Security to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem i postawą w chmurze, które umożliwia organizacjom kontrolowanie swoich programów bezpieczeństwa w chmurze, zapewniając pełną widoczność i kontrolę nad aktywami chmurowymi.

Opis produktu:

Tenable Cloud Security oferuje zjednoczone zarządzanie postawą i podatnościami w chmurze, umożliwiając zespołom bezpieczeństwa ciągłą ocenę postawy bezpieczeństwa środowisk chmurowych. Zapewnia pełną widoczność w środowiskach wielochmurowych i pomaga w priorytetyzacji działań na podstawie ryzyka biznesowego. Narzędzie oferuje bezagentową ocenę i Live Results dla szybkiego wykrywania i oceny aktywów chmurowych, z automatycznie aktualizowanymi danymi za pomocą skanów na żywo. CSPM (Cloud Security Posture Management) i zarządzanie są kluczowymi elementami produktu, umożliwiając stosowanie, monitorowanie i raportowanie z polityk bezpieczeństwa i zgodności. Shift-Left zapewnia zintegrowanie z DevOps, bazując na Terrascan, jednym z popularnych narzędzi open-source do testowania bezpieczeństwa chmurowego. Dostępność przez platformę Tenable One umożliwia organizacjom uzyskanie widoczności na powierzchnię ataku, skoncentrowanie wysiłków na zapobieganiu prawdopodobnym atakom i dokładne komunikowanie ryzyka cybernetycznego. Tenable 360 do bezpieczeństwa chmurowego to podejście obejmujące ciągłe skanowanie nowych wdrożeń i analizę podatności. Tenable Cloud Security zawiera ponad 1400 polityk w ponad 20 standardach, umożliwiając szybkie włączenie zabezpieczeń politycznych w całej organizacji.

Korzyści dla klienta:

Tenable Cloud Security zapewnia organizacjom skuteczne narzędzia do zarządzania postawą bezpieczeństwa w chmurze, oferując jednocześnie pełną widoczność i kontrolę nad aktywami chmurowymi. Umożliwia to szybką reakcję na zagrożenia i skuteczne zarządzanie ryzykiem biznesowym.

Dla kogo jest przeznaczony:

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla organizacji korzystających z chmury, które potrzebują skutecznego zarządzania bezpieczeństwem swoich środowisk chmurowych, zapewniając przy tym zgodność z różnymi standardami bezpieczeństwa i politykami.

Zwiększ bezpieczeństwo swoich aktywów w chmurze z Tenable Cloud Security. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o możliwościach i funkcjach produktu.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym