Podniesienie bezpieczeństwa kont w Office365 (Vectra AI)

Pojawiło się wiele złych wiadomości o atakujących obchodzących MFA (multifactor authentication), a także o licznych przejęciach kont O365.

  • 71% organizacji doświadczyło przejęcia konta O365 (badanie przeprowadzone przez Sapio, opublikowane w tym miesiącu) w 2020 r., w porównaniu z 40% organizacji, które doświadczyły przejęcia konta O365 w 2019 r. (raport Cyren).
  • 96% klientów wykazywało zachowania typu „lateral movement” – uwierzytelnianie wieloczynnikowe i wbudowane mechanizmy kontroli bezpieczeństwa są omijane przy użyciu złośliwych aplikacji wykorzystujących usługi uwierzytelniania federacyjnego OAuth.
  • 71% klientów wykazywało podejrzane zachowania związane z usługą Office 365 Power Automate – te usługi przepływu pracy są wykorzystywane do tworzenia i automatyzowania zachowań związanych z atakami typu „command-and-control” i eksfiltracją danych.
  • 56% klientów wykazało podejrzane zachowania związane z usługą Office 365 eDiscovery.
    Rekomendujemy rozwiązanie Vectra AI Detect for Office365.

Rekomendujemy rozwiązanie Vectra AI Detect for Office365.

Darmowa konsultacja i wycena – napisz do nas czego potrzebujesz?

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym