Adres:

aws.amazon.com/security-hub/

Wprowadzenie:

AWS Security Hub to usługa Amazon Web Services zapewniająca centralne zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością w chmurze AWS.

Opis produktu:

AWS Security Hub automatyzuje kontrole najlepszych praktyk bezpieczeństwa, agreguje powiadomienia o bezpieczeństwie w ustandaryzowanym formacie i umożliwia zrozumienie ogólnej postawy bezpieczeństwa w całym środowisku AWS. Jest to usługa zarządzania postawą bezpieczeństwa w chmurze (CSPM), która wykonuje kontrole najlepszych praktyk bezpieczeństwa, agreguje alerty i umożliwia zautomatyzowaną naprawę .

Korzyści dla klienta:

  • Ciągłe monitorowanie: Wykrywanie odchyleń od najlepszych praktyk bezpieczeństwa jednym kliknięciem.
  • Agregacja wyników bezpieczeństwa: Automatyczne agregowanie wyników bezpieczeństwa w ustandaryzowanym formacie z usług AWS i partnerów.
  • Inicjowanie zautomatyzowanych odpowiedzi: Przyspieszenie średniego czasu reakcji na incydenty dzięki zautomatyzowanym działaniom odpowiedzi i naprawy.

Główne zastosowania AWS Security Hub:

  • Zarządzanie Postawą Bezpieczeństwa w Chmurze (CSPM): Redukcja ryzyka dzięki zautomatyzowanym kontrolom opartym na zestawie kontroli bezpieczeństwa i uproszczenie zarządzania zgodnością.
  • Orkiestracja, Automatyzacja i Reakcja na Bezpieczeństwo (SOAR): Automatyczne wzbogacanie wyników, ich naprawa lub przesyłanie do systemów obsługi zgłoszeń.
  • Uproszczenie integracji: Ułatwienie integracji danych z systemami SIEM, systemami obsługi zgłoszeń i innymi narzędziami.
  • Korelacja wyników bezpieczeństwa: Lepsza priorytetyzacja działań odpowiedzi i naprawy przez zespoły bezpieczeństwa i DevSecOps.

Dla kogo jest przeznaczony:

AWS Security Hub jest przeznaczony dla specjalistów IT i cyberbezpieczeństwa oraz menedżerów w tych obszarach, którzy poszukują skutecznego rozwiązania do centralnego zarządzania bezpieczeństwem i zgodnością w środowisku AWS.

Wzmocnij zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością w AWS z AWS Security Hub. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej i zacznij korzystać z AWS Security Hub!

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym