Adres:

aws.amazon.com/guardduty/

Wprowadzenie:

Amazon GuardDuty to zaawansowana usługa wykrywania zagrożeń w AWS, która ciągle monitoruje konta i obciążenia robocze w celu identyfikacji potencjalnie szkodliwej aktywności i zabezpieczenia zasobów chmurowych.

Opis produktu:

Amazon GuardDuty to dynamiczna usługa wykrywania zagrożeń, która nieprzerwanie monitoruje konta i obciążenia robocze AWS. Wykorzystuje techniki wykrywania anomalii, uczenie maszynowe, modelowanie behawioralne oraz informacje o zagrożeniach, aby zapewnić dokładne i szybkie wykrywanie zagrożeń. GuardDuty umożliwia automatyczną reakcję na zagrożenia i łatwo skaluje się w całym środowisku AWS.

Kluczowe cechy:

  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Nieustanne monitorowanie kont AWS, instancji, obciążeń bez serwera, kontenerów, użytkowników, baz danych oraz przechowywania.
  • Szybkie wykrywanie zagrożeń: Wykorzystanie technik wykrywania anomalii, uczenia maszynowego i informacji o zagrożeniach.
  • Automatyczna reakcja na zagrożenia: Wczesne łagodzenie zagrożeń dzięki zautomatyzowanym odpowiedziom.
  • Skalowalność: Efektywne rozszerzanie wykrywania zagrożeń na całe środowisko AWS.

Zastosowania:

  • Poprawa widoczności operacji związanych z bezpieczeństwem: Wgląd w skompromitowane dane, nietypowy dostęp do danych w Amazon S3, podejrzane logowania i inne.
  • Wsparcie analityków w dochodzeniach i automatyzacji napraw: Dostarczanie kontekstowych informacji, integracja z Amazon Detective, AWS Security Hub i Amazon EventBridge.
  • Identyfikacja plików zawierających złośliwe oprogramowanie: Skanowanie Amazon EBS w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
  • Wykrywanie i łagodzenie zagrożeń w środowisku kontenerowym: Analiza dzienników audytu Amazon EKS i aktywności kontenerów.

Podsumowanie:

Amazon GuardDuty to kluczowe narzędzie dla organizacji korzystających z AWS, które dąży do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i zaawansowanym technikom wykrywania, GuardDuty skutecznie identyfikuje i reaguje na zagrożenia, zapewniając bezpieczeństwo zasobów chmurowych.

Zabezpiecz swoje zasoby w chmurze AWS z Amazon GuardDuty! Dowiedz się więcej o możliwościach i zastosowaniach tutaj. Skontaktuj się z nami!

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym