Flopsar – jak wybrać system klasy APM

Kolejnym wyzwaniem, jakie stoi przed szefami działów IT, jeżeli zdecydują się na zakup narzędzia do zarządzania wydajnością i jakością systemów IT (APM), jest wybór odpowiedniego narzędzia. Powinno być one optymalne, to jest dostosowanego do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Jakie więc kryteria powinniśmy brać pod uwagę decydując się na zakup?

Głównym kryterium powinien być sposób licencjonowania. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada wiele (50+) serwerów aplikacji, problematycznym dla niego będzie licencjonowanie per serwer. Bo co jeżeli za 12 miesięcy liczba serwerów wzrośnie do 75? Znów będziemy musieli „dokupować licencje”?

Application Performance Manager – Monitoruj wydajność aplikacji

Flopsar posiada najbardziej elastyczny model licencyjny spośród wszystkich producentów APM. Dostępne są licencje dożywotnie i czasowe. Per serwer, ale i na cała aplikację, czy całe przedsiębiorstwo bez ograniczeń liczby serwerów.

Cechy oprogramowania, wyróżniające je na tle konkurencji:

  • Łatwa możliwości pełnej konfiguracji (bez kosztownych szkoleń)
  • Obciążenie (typowo powinno wynosić  maksymalnie do 2%)
  • Centralny rejestru konfiguracji (brak plików z konfiguracją przy agentach, zmniejszenie zaangażowania aministratorów w utrzymanie narzędzia)
  • Raportowanie każdej transakcji (przez transakcję rozumiemy każdą operację jaką wykonuje serwer aplikacji – aby odnaleźć każdy problem, nawet dla pojedynczego użytkownika)
  • Raportowanie każdego
  • Liniowa skalowalność bazy danych – brak problemów wydajnościowych związanych  z infrastrukturą przy dużej ilości agentów oraz brak potrzeby instalowania komercyjnych baz danych (np. Oracle)
  • Minimalna  krzywa  uczenia. W przypadku odejścia pracownika odpowiedzialnego za monitoring – brak  problemu z wdrożeniem następcy.
  • Niski  koszt utrzymania narzędzia (ludzie + infrastruktura)
  • Wsparcie dla DevOps – narzędzie musi być zrozumiałe dla programistów/ testerów/ administratorów/ kierowników
  • Silne  wsparcia producenta
Darmowa konsultacja i wycena – napisz do nas czego potrzebujesz?

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym