ARTEMIS: symulacja User Security Awareness

W dobie rosnącej cyfryzacji i zależności od technologii, cyberbezpieczeństwo staje się coraz bardziej kluczowe dla każdej organizacji. W tym kontekście edukacja na temat cyberbezpieczeństwa nie jest już domeną tylko specjalistów IT, ale jest ważnym elementem szkolenia dla wszystkich pracowników. Symulacja biznesowa ARTEMIS od Effective IT Trainings, to nowatorska odpowiedź na te wyzwania, łącząc proces edukacji z atrakcyjną formą rozwiązywania problemów w bezpiecznym, symulowanym środowisku.

ARTEMIS jest interaktywnym warsztatem zbudowanym na scenariuszach „User Security Awareness”, skupiającym się na ochronie informacji. Mechanizmy zabezpieczania, wykrywania i likwidowania zagrożeń są szeroko ukazane, zwracając uwagę na aspekty technicznego bezpieczeństwa, jak i na istotność czynnika ludzkiego. Symulacja zawiera wiele scenariuszy i plansz powiązanych wspólną historią. Uczestnicy realizują zadania zarówno online, jak i offline (lub tylko online w przypadku warsztatów zdalnych), korzystając ze smartfonów. Warsztat może trwać od 3 do 7 godzin.

ARTEMIS ma wiele zastosowań. Może służyć jako narzędzie do integracji zespołów, ale przede wszystkim ma na celu edukację pracowników w zakresie budowania świadomości o zagrożeniach w cyberprzestrzeni. Symulacja skupia się na różnych zagrożeniach, takich jak kradzież i wyłudzanie danych, szantaż cyfrowy, metody socjotechniczne i potencjalne ryzyka dla organizacji.

Symulacja ARTEMIS jest skierowana do osób na różnych stanowiskach i o różnym poziomie wiedzy technicznej, co umożliwia połączenie różnych perspektyw – technicznej i nietechnicznej. Dzięki temu Artemis jest także narzędziem do budowania skutecznych systemów ochrony organizacji, identyfikowania jej najcenniejszych i najsłabszych elementów oraz wdrażania i aktualizacji polityk bezpieczeństwa.

Udział w symulacji ARTEMIS przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, nie wymaga ona posiadania wiedzy o cyberbezpieczeństwie, a uczestnicy mają okazję zrozumieć zagrożenia w cyberprzestrzeni i dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę, aby przed nimi się obronić.

Dzięki zastosowanej mechanice gry, nauka poprzez doświadczanie staje się przyjemna i atrakcyjna dla uczestników. Pracownicy angażują się w realizację zadań, chętnie włączają się w omówienia wniosków, nawiązują współpracę, tworzą strategię dla osiągnięcia sukcesu zespołu lub rywalizują ze sobą. Dzięki temu firma zyskuje informacje o tym, gdzie są jej najsilniejsze i najsłabsze elementy w zakresie bezpieczeństwa.

Organizacja uzyskuje pewność, że jej pracownicy są świadomi, na co muszą zwracać uwagę, aby nie obniżać oczekiwanego poziomu cyberbezpieczeństwa firmy. Dodatkowo, firma może wdrażać lub aktualizować politykę bezpieczeństwa wiedząc, że jej elementy będą zrozumiane przez pracowników, a tym samym skutecznie budować i wdrażać systemy ochrony organizacji.

Symulacja ARTEMIS prowadzona jest przez praktyków bezpieczeństwa, którzy przeszli certyfikację do roli Mistrza Gry. Na co dzień zarządzają zespołami Security, pracują w działach bezpieczeństwa, są audytorami bezpieczeństwa ochrony informacji, odpowiadają za analizę ryzyka, ciągłość działania, analizę podatności kodu źródłowego lub testy penetracyjne.

Podsumowując, ARTEMIS jest innowacyjnym narzędziem do budowania świadomości o cyberbezpieczeństwie, które łączy edukację z praktycznym doświadczeniem w bezpiecznym, symulowanym środowisku.

Udostępnij swoim znajomym