Analiza podatności kodu źródłowego

Oferujemy usługę analizy podatności kodu źródłowego aplikacji, która jest realizowana w oparciu o najlepsze praktyki w obszarze bezpiecznego wytwarzania oprogramowania oraz zalecenia organizacji OWASP (standard ASVS oraz MASVS). Analiza kodu źródłowego może być wspierana przez wyniki przeprowadzonych testów penetracyjnych.

W ramach naszych prac realizujemy statyczną analizę kodu źródłowego, która będzie dotyczyła najistotniejszych funkcjonalności z punktu widzenia bezpieczeństwa, m.in.:

 • Obsługa wejścia i wyjścia z aplikacji
 • Walidacja danych
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Mechanizmy kryptograficzne
 • Zarządzanie pamięcią
 • Obsługa błędów
 • Odwołania do systemu operacyjnego
 • Logowanie

Zgodnie z metodyką nasze przeglądy kodu są wykonywane w następujących krokach:

 • Przeprowadzenie wywiadu z architektami aplikacji lub wiodącymi programistami w celu uzyskania informacji o jej funkcjach biznesowych oraz o jej strukturze wewnętrznej,
 • Oczyszczenie kodu źródłowego z kodów testowych oraz nieużywanych fragmentów kodu, a także oznaczenie kodów bibliotek zewnętrznych,
 • Przeprowadzenie statycznej analizy kodu z użyciem narzędzi automatycznych w celu zidentyfikowania podatności wykrywanych tymi narzędziami,
 • Manualna weryfikacja wyników uzyskanych z narzędzi automatycznych,
 • Uzupełnienie analizy za pomocą manualnych kontroli na podstawie list kontrolnych opisujących różne typy podatności adekwatne dla stosowanego języka programowania,
 • Przedyskutowanie wyników prac z architektami aplikacji lub wiodącymi programistami w celu określenie poziomu ryzyka podatności i podejścia zespołu programistycznego,
 • Przygotowanie raportu zawierającego listę zidentyfikowanych podatności wraz z rekomendacjami ich usunięcia.
Darmowa konsultacja i wycena – napisz do nas czego potrzebujesz?

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym