Veeam Backup & Replication

* Czołowe w branży oprogramowanie do backupu i replikacji
* Zaprojektowane z myślą o prostocie, elastyczności i niezawodności
* Do obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych
* Niezależność sprzętowa, przystosowanie do pracy w chmurze

Czołowe w branży oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji 

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication zapewnia dostępność WSZYSTKICH obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych. Za pomocą prostej konsoli zarządzania można łatwo wykonywać szybkie, elastyczne i niezawodne operacje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania oraz replikacji wszystkich aplikacji i danych.   

Najważniejsze funkcje:

Niezawodny backup 

  • Niezawodne tworzenie kopii zapasowych dowolnych obciążeń, skrócenie czasu backupu i obniżenie kosztów operacyjnych dzięki niezrównanej elastyczności.  
Szybkie odzyskiwanie 
  • Błyskawiczne przywracanie plików, maszyn wirtualnych, urządzeń NAS i aplikacji z zachowaniem niskich wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO). 
Bezpieczna replikacja 
  • Replikacja oparta na obrazach i usprawnione odzyskiwanie po awarii — wzrost szybkości, bezpieczeństwa i dostępności.  
Przenośność w chmurze 
  • Migrowanie lub odzyskiwanie dowolnych obciążeń na platformę AWS lub Microsoft Azure, w tym funkcje chroniące kopie zapasowe przed atakami.  
Inteligentne przechowywanie 
  • Szybkie tworzenie kopii zapasowych i replik z migawek przy użyciu pamięci masowej niemal dowolnego spośród czołowych światowych producentów. 
Ponowne wykorzystanie danych 
  • Ponowne wykorzystywanie danych zapisanych w kopiach zapasowych w celu dbania o bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i odzyskiwalność, zwiększania pewności aktualizacji oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji.