Adres:

tenable.com/products/tenable-io/web-application-scanning

Wprowadzenie:

Tenable Web App Scanning to narzędzie do skanowania aplikacji internetowych pod kątem podatności, oferujące szybkie i dokładne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego przedsiębiorstw.

Opis produktu:

Tenable Web App Scanning jest dynamicznym narzędziem do testowania bezpieczeństwa aplikacji (DAST), które przeszukuje działające aplikacje internetowe, tworząc mapę witryny ze wszystkimi stronami, linkami i formularzami do testowania. Narzędzie identyfikuje zarówno podatności w niestandardowym kodzie aplikacji, jak i znane podatności w komponentach stron trzecich. Skaner SSL/TLS sprawdza nieprawidłowo wydane lub wygasające certyfikaty SSL/TLS, a szablon skanowania konfiguracji serwera sprawdza różne błędy konfiguracyjne .

Korzyści dla klienta:

Tenable Web App Scanning zapewnia:

  • Szybkie skanowanie: Skanowanie aplikacji internetowych w mniej niż dwie minuty, identyfikując powszechne problemy higieny cybernetycznej.
  • Dokładność: Skanowanie jest precyzyjne, minimalizując fałszywe alarmy i nie pomijając podatności wysokiego ryzyka.
  • Unifikacja danych: Widoczność podatnych komponentów aplikacji internetowych w jednym miejscu, obok zasobów IT i chmurowych.

Dla kogo jest przeznaczony:

Narzędzie jest przeznaczone dla organizacji korzystających z aplikacji internetowych, które potrzebują efektywnego narzędzia do identyfikacji i zarządzania podatnościami, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo cyfrowe.

Zwiększ bezpieczeństwo swoich aplikacji internetowych z Tenable Web App Scanning. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej i rozpocznij skanowanie.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym