Adres:

aptdefend.com

Wprowadzenie:

W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, które w 2020 roku dotknęły ponad 64% przedsiębiorstw, APT Defend staje się kluczowym narzędziem w arsenałach ochrony IT. Jest to szczególnie istotne dla firm o każdej wielkości, które często stają się celem ataków z powodu niewystarczających zabezpieczeń.

Opis produktu:

APT Defend to innowacyjne rozwiązanie służące budowaniu świadomości zagrożeń cybernetycznych wśród pracowników. Zawiera szeroki zakres możliwości symulacji ataków hakerskich, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. System ten oferuje elastyczne narzędzia do dostosowywania scenariuszy szkoleniowych i polityki bezpieczeństwa, bazując na bieżących trendach w cyberzagrożeniach.

Korzyści dla klienta:

 • Efektywne szkolenie z wykorzystaniem realistycznych symulacji ataków, zwiększające świadomość zagrożeń wśród pracowników.
 • Znacząca redukcja udanych ataków phishingowych i innych metod inżynierii społecznej.
 • Zwiększenie odporności organizacji na ataki cybernetyczne.

Cechy i specyfikacja:

 • Konsola APT Defend: Centralny system do zarządzania symulacjami i analizy ich skuteczności.
 • Dwuetapowe scenariusze uwierzytelniania (2FA) dla kompleksowej symulacji ataków.
 • Szeroki wachlarz scenariuszy zagrożeń, w tym phishing, smishing, i USB dropping.

Dla kogo jest przeznaczony:

APT Defend jest niezbędny dla każdej organizacji, od małych firm po duże korporacje, które dążą do zwiększenia swojej odporności na cyberzagrożenia.

Przykłady zastosowań (Case Study):

 • Wyzwanie:
  Firma z obszaru e-commerce odnotowała wzrost liczby prób ataków cybernetycznych na ich platformę. Ze względu na przechowywanie wrażliwych danych klientów, takich jak informacje o kartach kredytowych, stali się atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.
 • Rozwiązanie:
  Korzystając z APT Defend, firma zdecydowała się przeprowadzić serię symulowanych ataków phishingowych, aby zrozumieć, jak pracownicy reagują na różne metody ataku. Dzięki temu firma mogła zidentyfikować słabe punkty w świadomości pracowników oraz cyklicznie podnosić poziom świadomości zagrożeń.
 • Wynik:
  Po wdrożeniu APT Defend, firma odnotowała 95% spadek udanych prób ataków phishingowych.

Case Study 2: Firma z branży reklamowej

 • Wyzwanie:
  Znana firma z branży reklamowej, miała problem z atakami phishingowymi i vishingowymi na ich pracowników, co doprowadziło do kilku przypadków nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych klientów.
 • Rozwiązanie:
  Współpracując z APT Defend, firma przeprowadziła symulacje ataków phishingowych, smishingowych oraz USB dropping. To pozwoliło na dokładne zrozumienie, które działania były najbardziej narażone na tego typu zagrożenia i gdzie pracownicy potrzebowali dodatkowych szkoleń.
 • Wynik:
  Dzięki skupieniu się na konkretnych problemach oraz szkoleniach z APT Defend, firma zmniejszyła liczbę udanych ataków o 92%. Pracownicy stali się bardziej świadomi zagrożeń i nauczyli się, jak skutecznie się przed nimi bronić.

Dodatkowe informacje:

Za produktem APT Defend stoi zespół ekspertów cyberbezpieczeństwa, w tym Andrzej Nowodworski, Karol Celiński i Piotr Duszyński.

Wybierz APT Defend jako rozwiązanie do zabezpieczenia Twojej organizacji przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi. Zapraszamy na naszą stronę po więcej informacji.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym