Adres:

fortinet.com/products/endpoint-security/fortiedr

Wprowadzenie:

FortiEDR to innowacyjne rozwiązanie do zabezpieczania punktów końcowych oferowane przez Fortinet, które identyfikuje i zatrzymuje naruszenia w czasie rzeczywistym oraz dostarcza automatyczną ochronę. Jest zintegrowane z Fortinet Security Fabric oraz innymi rozwiązaniami.

Opis produktu:

Główne cechy FortiEDR:

 • Automatyczna Odpowiedź na Incydenty: Umożliwia korzystanie z dostosowywalnych, kontekstowych playbooków odpowiedzi na incydenty, automatyzując procesy reagowania na zagrożenia.
 • Odkrywanie i Kontrola: Pozwala na odkrywanie i kontrolowanie nieautoryzowanych urządzeń i aplikacji.
 • Wykrywanie i Dezaktywacja w Czasie Rzeczywistym: Automatyczne wykrywanie i dezaktywowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, nawet na skompromitowanych urządzeniach.
 • Natychmiastowe Zatrzymywanie Ataków: Zapewnia natychmiastowe zatrzymanie naruszeń, zapobiegając utracie danych i szkodom spowodowanym przez ransomware.
 • Efektywne Operacje Zabezpieczeń: Minimalizacja zmęczenia alertami i optymalizacja operacji dzięki dostosowywanym procesom odpowiedzi na incydenty.
 • Minimalizacja Wpływu na Biznes: Utrzymanie ciągłości działania biznesu podczas reakcji i naprawy.

Korzyści dla klienta:

FortiEDR zapewnia kluczowe korzyści, takie jak ochrona w czasie rzeczywistym przed naruszeniami, redukcja powierzchni ataku, optymalizacja odpowiedzi na incydenty, a także ochrona środowisk OT i systemów POS.
Dla kogo jest przeznaczony:
Rozwiązanie jest przeznaczone dla organizacji każdej wielkości, które potrzebują zaawansowanej ochrony punktów końcowych w środowiskach chmurowych, hybrydowych lub lokalnych, w tym obszarze OT i systemów POS.

Przykłady zastosowań (Case Study):

 • Ochrona w czasie rzeczywistym przed naruszeniami: Zapobieganie wyciekom danych i ochrona przed ransomware.
 • Redukcja powierzchni ataku: Odkrywanie i kontrolowanie nieautoryzowanych urządzeń, urządzeń IoT oraz aplikacji.
 • Optymalizacja odpowiedzi na incydenty: Dostosowywanie procesów w oparciu o wartość aktywów, grupy punktów końcowych i klasyfikację incydentów.
 • Ochrona OT: Zapewnienie wysokiej dostępności systemów OT nawet podczas incydentu bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo systemów POS: Zapobieganie wyciekom danych w przypadku kompromitacji systemu.
Skontaktuj się z nami i poznaj, jak FortiEDR może wzmocnić bezpieczeństwo Twoich punktów końcowych.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym