Hackuity

Kokpit zarządzania podatnościami oparty na analizie ryzyka. Centralizacja, ustalanie priorytetów i usuwanie luk w zabezpieczeniach z większą dokładnością.

Kokpit zarządzania podatnościami oparty na analizie ryzyka.


Centralizacja, ustalanie priorytetów i usuwanie luk w zabezpieczeniach z większą dokładnością.