hackuity

Kokpit zarządzania podatnościami oparty na analizie ryzyka. Centralizacja, ustalanie priorytetów i usuwanie luk w zabezpieczeniach z większą dokładnością.

Hackuity to francuska firma technologiczna, która specjalizuje się w zarządzaniu cyfrowymi podatnościami. Jest to pierwsza platforma do zarządzania podatnościami oparta na ocenie ryzyka, która pozwala organizacjom na skuteczne wykrywanie, prognozowanie i ochronę przed lukami w cyberbezpieczeństwie​.

Firma jest znana ze swojego zaangażowania w obszarze usług dla klientów, co potwierdzają liczne pozytywne recenzje na portalu Gartner Peer Insights. Klienci chwalą Hackuity za świetne wsparcie techniczne, dobre praktyki zarządzania podatnościami i łatwość wdrożenia​.

Hackuity dostarcza wszechstronne narzędzia do zarządzania podatnościami, które obejmują funkcje takie jak Business Risk Score, umożliwiający organizacjom ocenę ich profilu ryzyka biznesowego, oraz Vulnerability Management, który redukuje liczbę krytycznych podatności, na które organizacje muszą reagować. Firma oferuje również opcje zautomatyzowanego zarządzania podatnościami, umożliwiając organizacjom efektywne śledzenie i zarządzanie procesem usuwania podatności​.

Hackuity to rozwiązanie zorientowane na klienta, które dostarcza narzędzi do zarządzania cyfrowymi podatnościami, umożliwiających organizacjom lepsze zrozumienie i zarządzanie swoim profilem ryzyka cybernetycznego. Dzięki temu firma umożliwia swoim klientom podjęcie odpowiednich działań w celu minimalizacji ryzyka cybernetycznego i ochrony swojej działalności przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zapoznałeś się z naszymi produktami i usługami i chcesz nawiązać z nami współpracę, napisz lub zadzwoń!

Zaciekawiła Cię nasza oferta, zespół i stworzone przez nas produkty! Zapraszamy do kontaktu.