Analiza trendów w obszarze Cybersecurity na rynku polskim

Obecna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego oraz związane z nią upowszechnienie pracy zdalnej z pewnością zmienia zrozumienie bezpieczeństwa Organizacji.

W najbliższej przyszłości można spodziewać się zwiększonego zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi w polskich przedsiębiorstwach. Tym bardziej, że wiodący dostawcy infrastruktury chmurowej rozpoczęli pracę nad zbudowaniem regionalnych centrów przetwarzania danych zlokalizowanych w Polsce.

 • 43% firm w Polsce korzystało z rozwiązań chmurowych przed wybuchem pandemii COVID-19, z czego 5% tylko i wyłącznie z usług chmurowych. Najczęściej organizacje korzystają z witryn internetowych oraz poczty elektronicznej, które zlokalizowane są w chmurze.
 • Większość (62%) polskich firm nie wie w jakim modelu korzysta z chmury. Przeważa również pogląd, że wykorzystanie chmury nie przynosi korzyści z perspektywy bezpieczeństwa. Może to świadczyć o istotnej potrzebie edukacji polskich firm w tym zakresie.
 • Organizacje nie dostrzegają problemu tzw. shadow IT. Jedynie 8% przyznało, że biznes zamawia usługi chmurowe z pominięciem działów IT i bezpieczeństwa.
 • Główną korzyść z zakresu bezpieczeństwa w wykorzystaniu chmury polskie przedsiębiorstwa (6 na 10 firm) widzą w zapewnieniu ciągłości procesów biznesowych, które są kluczowym aspektem pozwalającym firmom minimalizować negatywne skutki przestoju spowodowanego pandemią COVID-19.
 • Maleje skala cyberataków wśród firm prowadzących działalność w Polsce. W 2019 roku przynamniej jeden cyberincydent odnotowało 54% organizacji. Oznacza to spadek o 14 p.p. w stosunku do poprzedniej edycji badania.
 • Brak wystarczającego budżetu na zabezpieczenia jest największym ograniczeniem wskazywanym przez 64% firm w osiągnięciu oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. W bieżącym roku na znaczeniu stracił czynnik ludzki – mniej niż połowa przedsiębiorstw wskazuje, że ma trudność w zatrudnieniu i utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników.
 • Wzrost liczby cyberataków w 2019 roku zauważyła co piąta firma, ich spadek zaledwie 5% organizacji.
 • 72% firm najbardziej obawia się pojedynczych hakerów. Na kolejnych miejscach znaleźli się niezadowoleni lub podkupieni pracownicy na których wskazało 58% organizacji oraz cyberterroryści i zorganizowane grupy cyberprzestępczej, których obawia się 43% respondentów.
 • 76% firm korzysta z outsourcingu funkcji i procesów bezpieczeństwa u zewnętrznych dostawców. Wśród nich, 6 na 10 organizacji outsourcuje więcej niż jedną funkcję lub proces bezpieczeństwa. Najczęściej zlecana na zewnątrz jest usługa analizy złośliwego oprogramowania.
 • Za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach bez zmian najczęściej odpowiedzialny jest pracownik działu IT (dyrektor lub dedykowany pracownik).
 • Największym ryzykiem dla firm są wycieki danych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania, phishing – czyli wyłudzanie danych uwierzytelniających oraz ogólne kampanie ransomware.
 • Przedsiębiorstwa najlepiej oceniają swoją ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz zabezpieczenia styku z siecią Internet. W dużym stopniu osiągnęły dojrzałość w kwestii bezpieczeństwa w procesach wytwarzania oprogramowania i sieci wewnętrznej oraz kwestii planowania zapewnienia ciągłości działania.
Darmowa konsultacja i wycena – napisz do nas czego potrzebujesz?

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym