Tenable

tenable.com

tenable.com Tenable to firma, która pomaga zespołom bezpieczeństwa koncentrować się na najistotniejszych dla nich zagrożeniach i zasobach. W dobie ciągłych zmian w technologii i rosnącej złożoności systemów, Tenable dostarcza narzędzia niezbędne do sprostania tym wyzwaniom. Zintegrowane Zarządzanie Bezpieczeństwem w Chmurze…