Przekraczając granice AI: Jak europejski Akt o Sztucznej Inteligencji kształtuje przyszłość technologii w harmonii z IBM watsonx

Europejski Akt o Sztucznej Inteligencji (AI Act) jest inicjatywą legislacyjną Unii Europejskiej, mającą na celu stworzenie kompleksowego i jednolitego podejścia do regulacji technologii AI. Celem AI Act jest wspieranie innowacji i zaufania w rozwój oraz implementację sztucznej inteligencji, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony praw obywateli UE. Dokument ten wprowadza klasyfikację systemów AI według poziomu ryzyka, od niskiego do nieakceptowalnego, i określa wymogi dla każdej kategorii.

IBM Watsonx.ai

IBM Watsonx.ai to pionierska platforma AI, która umożliwia przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji. Oferuje ona innowacyjne rozwiązania, od modelowania i strojenia zaawansowanych systemów AI po automatyzację i monitorowanie ich działania w różnych środowiskach - lokalnym, wirtualnym i chmurowym.