Adres:

rancher.com/products/rancher

Wprowadzenie:

SUSE Rancher to zaawansowana platforma do zarządzania Kubernetes, umożliwiająca wdrażanie, zarządzanie i skalowanie skonteneryzowanych aplikacji na dowolnej infrastrukturze. 

Opis produktu:

SUSE Rancher oferuje funkcje bezpieczeństwa, zarządzania polityką i zgodności, umożliwiając wdrożenie strategii kontenerów opartej na bezpieczeństwie. Zapewnia niezawodność operacyjną klastrów Kubernetes w każdej infrastrukturze, w tym na miejscu, w wielu chmurach i na krawędzi. Platforma jest rozszerzalna i interoperacyjna, oferując katalog integracji i nowy framework rozszerzeń UI, pozwalając na wdrażanie narzędzi z katalogu aplikacji Rancher lub implementację niestandardowych rozszerzeń. 

Korzyści dla klienta:

SUSE Rancher zapewnia bezpieczne i elastyczne zarządzanie kontenerami Kubernetes, minimalizując błędne konfiguracje i umożliwiając łatwe zarządzanie politykami bezpieczeństwa. Dzięki wsparciu dla wieloklastrowego Kubernetes, klient może utrzymać operacyjną niezawodność swoich klastrów w różnorodnych środowiskach. 

Dla kogo jest przeznaczony:

SUSE Rancher jest przeznaczony dla organizacji, które korzystają z Kubernetes i szukają rozwiązania do efektywnego zarządzania skonteneryzowanymi aplikacjami, bez względu na wykorzystywaną infrastrukturę. 

Przykłady zastosowań (Case Study):

  • Organizacje wykorzystujące Kubernetes do zarządzania aplikacjami w środowiskach chmurowych i lokalnych.
  • Firmy poszukujące rozwiązania do bezpiecznego wdrażania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi.
Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości, jakie oferuje SUSE Rancher dla Twojej organizacji.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym