Check Point CloudGuard for Cloud Intelligence and Threat Hunting 

Wprowadzenie:

Check Point CloudGuard for Cloud Intelligence and Threat Hunting to zaawansowane rozwiązanie zapewniające kompleksowe zabezpieczenia w obszarze cyberbezpieczeństwa dla chmur publicznych.

Opis produktu:

Check Point CloudGuard for Cloud Intelligence and Threat Hunting to zaawansowane rozwiązanie, które integruje Cloud Threat Intelligence w celu optymalizacji zabezpieczeń w chmurze publicznej. Narzędzie to przetwarza dane z dzienników i zdarzeń natywnych dla chmury, oferując wizualizację i analitykę bezpieczeństwa chmury, co pozwala na głębokie zrozumienie i zarządzanie infrastrukturą chmurową.
Zapewnia ono wykrywanie włamań w czasie rzeczywistym oraz generuje alarmy dotyczące naruszeń polityki, bazując na kryteriach zdefiniowanych przez użytkownika. CloudGuard wykorzystuje ThreatCloud AI, największą na świecie bazę danych wywiadu bezpieczeństwa, do wszechstronnego badania zagrożeń i prewencji przed zaawansowanymi atakami. Rozwiązanie to umożliwia również ciągłą prewencję przed zagrożeniami dzięki CloudBots i zaawansowanemu szyfrowaniu.
W obszarze Forensics and Threat Hunting, CloudGuard analizuje dane z dzienników i zdarzeń, co umożliwia skuteczną reakcję na incydenty. Oferuje ono zarówno alarmy dotyczące aktywności sieciowej, jak i zachowań konta, co pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów związanych z siecią. Zapewnia monitorowanie konfiguracji i ruchu w czasie rzeczywistym w różnych środowiskach chmurowych, takich jak Amazon AWS, Microsoft Azure i Google Cloud Platform.
Dodatkowo, CloudGuard wspiera organizacje w zapewnieniu zgodności poprzez natychmiastowe powiadomienia o naruszeniach przepisów i wsparcie w audytach. W zakresie Automation and SIEM Integration, produkt oferuje zaawansowaną automatyzację monitoringu bezpieczeństwa chmury i integrację z systemami SIEM, co pozwala na płynne połączenie narzędzi cyberbezpieczeństwa i zapewnia solidną obronę. CloudGuard zapewnia również precyzyjną integrację z rozwiązaniami SIEM od firm trzecich, co zwiększa widoczność skontekstualizowanych dzienników oraz świadomość postawy bezpieczeństwa.
Check Point CloudGuard for Cloud Intelligence and Threat Hunting jest wszechstronnym rozwiązaniem, które dostarcza kluczowe informacje do rozwiązań SIEM i umożliwia dalsze śledzenie, stanowiąc nieodzowny element strategii cyberbezpieczeństwa każdej organizacji korzystającej z chmur publicznych.

Główne cechy i funkcje Check Point CloudGuard:

  • Cloud Threat Intelligence: Przetwarza dane z dzienników i zdarzeń natywnych dla chmury, dostarczając skontekstualizowaną wizualizację infrastruktury chmury oraz analityki bezpieczeństwa.
  • Wykrywanie włamań w czasie rzeczywistym: Alarmy dotyczące naruszeń polityki i zagrożeń bezpieczeństwa oparte na kryteriach użytkownika.
  • Wszechstronna analiza bezpieczeństwa sieci: Wykorzystuje globalną bazę danych wywiadu bezpieczeństwa, ThreatCloud AI, do prewencji przed zaawansowanymi zagrożeniami.
  • Forensics and Threat Hunting: Umożliwia szczegółową reakcję na incydenty i monitorowanie konfiguracji oraz ruchu sieciowego.
    Zapewnienie zgodności: Natychmiastowe powiadomienia o naruszeniach przepisów i wsparcie w audytach.
  • Automation and SIEM Integration: Zaawansowana automatyzacja i integracja z systemami SIEM dla lepszego zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa.

Korzyści dla klienta:

Check Point CloudGuard oferuje organizacjom wyjątkową głębię analizy, wykrywania i reakcji na zagrożenia w środowiskach chmurowych. Zapewnia zaawansowane funkcje i integracje, co czyni go kluczowym elementem w strategii cyberbezpieczeństwa każdej organizacji korzystającej z chmur publicznych.

Dla kogo jest przeznaczony:

Produkt jest przeznaczony dla organizacji korzystających z chmur publicznych, poszukujących kompleksowych rozwiązań do monitorowania, analizy i reakcji na zagrożenia w środowiskach chmurowych.

Skontaktuj się z nami i poznaj Check Point CloudGuard for Cloud Intelligence and Threat Hunting – rozwiązanie, które wnosi cyberbezpieczeństwo na wyższy poziom w zarządzaniu chmurą.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym