Skip to main content
Bez kategorii

Wszystko o RODO – śniadanie doradcze 8 marca

By 7 marca 20181 czerwca, 2023No Comments

Na zaproszenie eSecure sp. z o.o. bierzemy udział śniadaniu doradczym pn. „Wszystko o RODO, czyli jak przygotować się do zgodności”, które odbędzie się w najbliższy czwartek 8 marca o godz. 10.30 w siedzibie PZPB przy ul. Kaliskiej 23 lok. u4.

Agenda spotkania w skrócie:

 • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jak sprawnie przygotować się do zgodności?
 • Nowe wymagania stawiane przez RODO; dobre praktyki,
 • SecureVisio – przykładowe narzędzie automatyzujące proces ochrony danych osobowych w zakresie:Analizy ryzyka,
  • Zgłoszenia naruszeń w przeciągu 72 godzin,
  • Inwentaryzacji danych,
  • Rejestracji celów przetwarzania,
  • Rozliczalności podjętych działań naprawczych.
 • Co kryje się pod pojęciem RODO? Ryzyka związane z koniecznością stosowania Rozporządzenia UE od 25 maja 2018,
 • Konieczność kompleksowego podejścia do wdrażania uregulowań RODO w aspektach organizacyjno-zarządczych, prawnych oraz IT,
 • Możliwości pełnego dostosowania organizacji do wymogów RODO,
 • Konieczność permanentnego monitorowania wielu obszarów przez okres niezbędny do adaptacji organizacji do nowych uregulowań,
 • Czy zaliczasz się do Organizacji, które zawiązały w swoich planach finansowych rezerwy budżetowe na kary administracyjne 10.000.000 – 20.000.000 Euro lub 4% światowego obrotu rocznego Firmy?
 • Czy pamiętasz, że zegar tyka?

Prelegentami są: Ewa Pasewicz, wiceprezes zarządu eSecure sp. z o.o. i Piotr Caliński, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo sp. z o.o.

Zgłoszenie udziału:

 • Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.
 • Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.
 • Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820