Świadczymy usługi wdrożeniowe, dostosowania i przeglądu Zintegrowanych Systemów Zarządzania:

 • ISO 27001,
 • ISO 22301,
 • ISO 27701,
 • Tisax.

Dlaczego warto wdrażać Zintegrowane Systemy Zarządzania

 • Posiadanie skutecznego zintegrowanego systemu,
 • Wiedza dotycząca ryzyka i umiejętność zarządzania poziomem ryzyka,
 • Uzyskanie zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi,
 • Możliwość uzyskania certyfikatu zgodności ze standardem ISO,
 • Transfer wiedzy do organizacji od konsultantów,
 • Pomaga stale doskonalić organizację,
 • Systemowe i bezpieczne zarządzanie zasobami.