Zaawansowana Portacja Aplikacji Standalone do Technologii AWS

Usługa „Zaawansowana Portacja Aplikacji Standalone do Technologii AWS” to dedykowane rozwiązanie dla organizacji dążących do transformacji swoich istniejących aplikacji w kierunku nowoczesnych, skalowalnych i wydajnych architektur w chmurze AWS, takich jak serverless i mikroserwisy. Nasz proces obejmuje szczegółową analizę aplikacji, określenie celów strategicznych i opracowanie oraz wdrożenie spersonalizowanej strategii portacji. 

Opis usługi:

Nasza usługa zapewnia kompleksową portację aplikacji, począwszy od dogłębnej analizy funkcjonalnej istniejącej aplikacji, przez definiowanie specyficznych celów migracji, aż po projektowanie i wdrażanie nowej architektury w chmurze AWS. Skupiamy się na wykorzystaniu najnowszych technologii, takich jak serverless i mikroserwisy, aby dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb i wymagań biznesowych klienta. 

Korzyści dla klienta:

  • Zwiększona wydajność i skalowalność aplikacji dzięki nowoczesnym technologiom AWS.
  • Znacząca redukcja kosztów infrastruktury poprzez model serverless. 
  • Wspieranie innowacji poprzez dostęp do zaawansowanych usług i narzędzi AWS. 
  • Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z wytycznymi poprzez stosowanie najlepszych praktyk AWS.

Etapy usługi:

  • Analiza funkcjonalna aplikacji: Zrozumienie architektury, zależności i wymagań istniejącej aplikacji. 
  • Definiowanie celów migracji: Określenie kluczowych celów, takich jak poprawa wydajności, skalowalności i redukcja kosztów. 
  • Projektowanie architektury docelowej: Tworzenie nowej architektury w chmurze AWS, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie. 
  • Migracja i wdrożenie: Transfer danych i funkcjonalności do nowej architektury, testowanie i uruchomienie w środowisku produkcyjnym. 
  • Optymalizacja po wdrożeniu: Monitorowanie i optymalizacja wydajności i kosztów nowego rozwiązania. 
  • Wsparcie i edukacja: Dostarczanie wsparcia w zarządzaniu nową architekturą i edukacja zespołów klienta w zakresie najlepszych praktyk AWS. 
Przyspiesz innowacje, zwiększ wydajność i optymalizuj koszty dzięki portacji aplikacji do nowoczesnych technologii AWS. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją organizację w tej transformacji cyfrowej.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym