Zintegrowany System Oceny Bezpieczeństwa Informacji dla branży Automotive

Przemysł motoryzacyjny cechuje się swoimi wymaganiami. Częstotliwość wymiany informacji i danych w całym obszarze funkcjonowania jest bardzo duża. W ramach zewnętrznej wymiany informacji kluczowa jest jest ochrona prototypów oraz zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji z podwykonawcami i dostawcami.

W celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych i informacji Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) powołało grupę roboczą ds. bezpieczeństwa informacji. Opracowano katalog pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji, który sukcesywnie doskonalono. Opiera się on na głównych wymaganiach i wytycznych międzynarodowych norm ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27002 dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Korzyści z wdrożenia systemu

  • Skuteczna ochrona wzorców prototypów oraz know-how dla branży automotive,
  • Weryfikacja branżowych kontrahentów zapewniających skuteczną ochronę danych,
  • Udowodnienie partnerowi biznesowemu określonego standardem VDA ISA należytego bezpieczeństwa informacji,
  • Ocena weryfikacji poziomu bezpieczeństwa kontrahenta,
  • Wiarygodność firmy,
  • Dostosowanie standardu ISO 27001 do branży automotive,
  • Aktywne zarządzanie ryzykiem dla branży automotive,
  • Redukcja potencjału strat,
  • Wzajemne honorowanie wyników oceny VDA ISA wśród firm branży.