Koncepcja testów symulacyjnych, takich jak ćwiczenia Table Top, ma swoje korzenie w strategiach zarządzania ryzykiem i planowaniu awaryjnym. Początkowo były one stosowane w sektorach takich jak obronność, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne, aby przygotować personel na różne sytuacje awaryjne, takie jak katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne czy wojny.

W kontekście cyberbezpieczeństwa, koncepcja ta została zaadaptowana jako sposób na przygotowanie organizacji na potencjalne cyberzagrożenia. W miarę jak technologia stawała się coraz bardziej zintegrowana z codziennym funkcjonowaniem organizacji, a cyberprzestępczość stawała się coraz bardziej zaawansowana i powszechna, stało się jasne, że tradycyjne metody zarządzania ryzykiem nie są wystarczające.

Ćwiczenia Table Top w kontekście cyberbezpieczeństwa zaczęły zyskiwać na popularności na początku XXI wieku. Są one często stosowane jako część szerszego programu zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, który może obejmować również oceny ryzyka, audyty bezpieczeństwa, szkolenia z bezpieczeństwa i inne inicjatywy.

Głównym celem tych ćwiczeń jest zrozumienie, jak organizacja zareaguje na incydent cyberbezpieczeństwa, identyfikacja słabych punktów w procedurach reagowania na incydenty i doskonalenie tych procedur. Dzięki temu organizacje są lepiej przygotowane na rzeczywiste incydenty i mogą skuteczniej zarządzać ryzykiem cyberbezpieczeństwa.

Nasza firma oferuje profesjonalne przeprowadzenie ćwiczenia symulacyjnego Table Top, które ma na celu przygotowanie Twojej organizacji do skutecznego reagowania na potencjalne cyberzagrożenia. Ćwiczenie jest zaprojektowane tak, aby symulować realistyczne scenariusze ataków, takie jak DDoS, malware i ataki na operatorów SWIFT, co pozwala uczestnikom na praktyczne zrozumienie i reagowanie na takie sytuacje.

Ćwiczenia zwykle są prowadzone jednocześnie dla działów biznesowych i IT, zazwyczaj z maksymalną liczbą 20 uczestników i 2 obserwatorów.

Korzyści:

 1. Podniesienie świadomości bezpieczeństwa: Ćwiczenie symulacyjne Table Top pomaga zwiększyć świadomość bezpieczeństwa wśród uczestników, pokazując im, jak mogą wyglądać rzeczywiste ataki i jak na nie reagować.
 2. Poprawa koordynacji i komunikacji: Ćwiczenie jest prowadzone jednocześnie dla działów biznesowych i IT, co sprzyja lepszej koordynacji i komunikacji między różnymi działami w sytuacjach kryzysowych.
 3. Testowanie i doskonalenie planów reagowania na incydenty: Ćwiczenie pozwala na praktyczne przetestowanie i doskonalenie istniejących planów reagowania na incydenty, co może przyczynić się do skrócenia czasu reakcji i minimalizacji szkód w przypadku rzeczywistego incydentu.
 4. Zdalne przeprowadzenie ćwiczenia: Dzięki zdalnemu przeprowadzeniu ćwiczenia, uczestnicy mogą brać udział bez względu na swoją lokalizację, co zwiększa dostępność i elastyczność usługi.
 5. Dostosowanie do potrzeb klienta: Scenariusz ćwiczenia jest dostosowany do specyfiki klienta, co pozwala na skoncentrowanie się na najbardziej istotnych dla niego zagrożeniach.

Nasza usługa symulacji Table Top to profesjonalne i kompleksowe rozwiązanie, które pomaga organizacjom przygotować się do różnorodnych cyberzagrożeń. Poprzez realistyczne symulacje ataków, uczestnicy zdobywają praktyczne doświadczenie i umiejętności niezbędne do skutecznego reagowania na potencjalne incydenty.

Ćwiczenia mogą być prowadzone zdalnie, co umożliwia uczestnikom udział bez względu na ich lokalizację. Dodatkowo, są one zaprojektowane tak, aby jednocześnie angażować działy biznesowe i IT, co sprzyja lepszej koordynacji i komunikacji między różnymi działami w sytuacjach kryzysowych.

Korzystanie z naszej usługi przynosi wiele korzyści, takich jak podniesienie świadomości bezpieczeństwa, poprawa koordynacji i komunikacji, testowanie i doskonalenie planów reagowania na incydenty, a także dostosowanie do specyfiki i potrzeb klienta. Dzięki temu, organizacje są lepiej przygotowane do zarządzania cyberzagrożeniami i minimalizowania potencjalnych szkód.

Nasza usługa symulacji Table Top jest bardzo elastyczna i może obejmować różne scenariusze, które są dostosowane do specyfiki Twojej organizacji i potencjalnych zagrożeń, na które możesz być narażony. Oto kilka przykładów innych możliwych scenariuszy:

 1. Atak phishingowy: Symulacja ataku phishingowego, który ma na celu wyłudzenie poufnych informacji, takich jak dane logowania czy dane finansowe.
 2. Włamanie do systemu: Symulacja scenariusza, w którym hakerzy próbują włamać się do systemu, aby uzyskać dostęp do poufnych danych lub zasobów.
 3. Atak ransomware: Symulacja ataku ransomware, który szyfruje dane i wymaga okupu za ich odszyfrowanie.
 4. Atak na infrastrukturę krytyczną: Symulacja ataku na infrastrukturę krytyczną, taką jak sieci energetyczne czy systemy sterowania przemysłowego.
 5. Atak na dane osobowe: Symulacja ataku mającego na celu kradzież i wykorzystanie danych osobowych.
 6. Atak na sieć Wi-Fi: Symulacja ataku na sieć Wi-Fi, mającego na celu przechwycenie ruchu sieciowego.
 7. Atak na systemy mobilne: Symulacja ataku na systemy mobilne, takie jak smartfony czy tablety.
 8. Atak na systemy chmurowe: Symulacja ataku na systemy chmurowe, mającego na celu kradzież danych lub zasobów.
 9. Atak na systemy IoT: Symulacja ataku na systemy Internetu Rzeczy, mającego na celu przejęcie kontroli nad urządzeniami.
 10. Atak na systemy SCADA: Symulacja ataku na systemy SCADA, mającego na celu zakłócenie działania systemów sterowania przemysłowego.
 11. Atak na systemy ERP: Symulacja ataku na systemy ERP, mającego na celu manipulację danymi finansowymi lub operacyjnymi.
 12. Atak na systemy CRM: Symulacja ataku na systemy CRM, mającego na celu kradzież danych klientów.
 13. Atak na systemy HR: Symulacja ataku na systemy HR, mającego na celu kradzież danych pracowników.
 14. Atak na systemy e-commerce: Symulacja ataku na systemy e-commerce, mającego na celu kradzież danych kart kredytowych.
 15. Atak na systemy bankowe: Symulacja ataku na systemy bankowe, mającego na celu kradzież środków finansowych, danych klientów lub zakłócenie działania tych systemów.
 16. Atak na systemy telekomunikacyjne: Symulacja ataku na systemy telekomunikacyjne, mającego na celu przechwycenie komunikacji, kradzież danych lub zakłócenie działania usług telekomunikacyjnych.
 17. Atak na systemy zdrowia: Symulacja ataku na systemy zdrowia, mającego na celu kradzież danych pacjentów.
 18. Atak na systemy edukacyjne: Symulacja ataku na systemy edukacyjne, mającego na celu kradzież danych studentów.
 19. Atak na systemy transportowe: Symulacja ataku na systemy transportowe, mającego na celu zakłócenie działania systemów transportowych.

Proszę pamiętać, że te scenariusze są tylko przykładami. Nasza usługa jest na tyle elastyczna, że możemy dostosować scenariusze do Państwa specyficznych potrzeb i potencjalnych zagrożeń.